روغن کنجد و کاهش قند خون
پزشک شما

روغن کنجد و کاهش قند خون

11 آبان 1392

نتایج یک مطالعه ی 6 هفته ای بر روی 20 فرد مستعد ابتلا به دیابت (پره دیابت)و با چربی خون متوسط تا خفیف نشان داد که مصرف مکمل روغن کنجد موجب بهبود الگوی لیپیدی و شاخص قندی نسبت به گروه کنترل شد. قند خون در افراد پره دیابت بالاتر از میزان طبیعی است ولی به میزان قابل تشخیص برای بیماری دیابت نرسیده است. افراد مبتلا به پره دیابت و افرادی که چربی خون بالایی دارند، در معرض ابتلا به بیماری دیابت هستند. افراد پره دیابتی ممکن است از فشار خون بالا و مقاومت به انسولین رنج ببرند. محققین دلیل این بهبودها در الگوی لیپیدی و شاخص قندی را به دلیل مصرف وغن کنجد دانستند. این مطالعه از نوع تجربی و دوسوکور بود. 13 زن و 7 مرد در دامنه ی سنی 18 تا 65 سال به دو گروه دارونما (500 میلی گرم /روز) و مکمل تقسیم شدند. میزان لیپیدهای خون (LDL کلسترول، کلسترول تام) و شاخص قندی (تست تحمل گلوکز و قند ناشتا) در هفته ی 3 و 6 مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که دریافت مکمل روغن کنجد موجب کاهش مقادیر LDLکلسترول، کلسترول تام و قند ناشتا در آزمودنی های گروه مکمل شد. بر این اساس، محققین پیشنهاد کردند که مصرف مکمل می تواند به عنوان یک شیوه ی مؤثر برای پیشگیری از ابتلا به دیابت در افراد پره دیابتی و با چربی خون بالا مورد توجه قرار گیرد.

منبع:

M. Bhanumathy, et al. The Beneficial Effects of SesaVita on Lipid Profiles and Blood Glucose Levels in Subjects With Prediabetes and Mild-To-Moderate Hyperlipidemia in India.  Journal of Food Research.2013

تعداد بازدید: 7275

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha