رژیم پرچرب در دوران بارداری و خطر آسم در فرزندان
پزشک شما

رژیم پرچرب در دوران بارداری و خطر آسم در فرزندان

27 مرداد 1396

نتایج مطالعات اخیر نشان می دهد در زنانی که در دوران بارداری از رژیم غذایی پرچرب پیروی می کنند احتمال ابتلای فرزند آن ها به آسم افزایش می یابد. مطالعاتی که بر روی موش انجام شده نشان می دهد که مصرف غذاهای مملو از چربی می تواند سبب تغییر پاسخ سیستم ایمنی نوزاد شود. در این مطالعه موش ها به 4 گروه تقسیم شدند. گروه اول و دوم از مادرانی متولد شده بودند که با رژیم پرچرب تغذیه شده بودند. در گروه اول فرزندان بعد از تولد رژیم غذایی پرچرب را ادامه دادند اما در گروه دوم از رژیم حاوی مقادیر نرمال چربی استفاده کردند. گروه سوم و چهارم موش هایی بودند که از مادرانی که چربی رژیم غذایی شان در دوران بارداری و شیردهی نرمال بود، متولد شده بودند. فرزندان موش های گروه سوم بعد از تولد از رژیم پرچرب و موش های گروه چهارم از رژیم نرمال تغذیه شدند.
حیوانات مورد آزمایش از نظر ساختمال ریه، شاخص های التهابی و پاسخ آلرژی بررسی شدند. در موش های متولد شده از مادرانی که رژیم غذایی پرچرب داشتند، حتی آن هایی که بعد از تولد رژیم نرمال داشتند، مقاومت راه های هوایی که نشانه آسم است، افزایش یافته بود. نتایج نشان می دهد که رژیم غذایی مادر در دوران بارداری به تنهایی می تواند بر خطر ابتلا به آسم در فرزندان موثر باشد. 
در موش هایی که مادرشان از رژیم پرچرب استفاده کرده بود شاخص های التهابی و گلبول های سفید خون افزایش یافته بودند. در موش هایی که بعد از تولد از رژیم نرمال استفاده کرده بودند، این افزایش کمتر بود.
منبع:


Maternal high‐fat diet in mice leads to innate airway hyperresponsiveness in the adult offspring. Physiological Reports, 2017.
 

تعداد بازدید: 862

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha