سبزیجات خانواده کلم و پیشگیری از سرطان دهان
پزشک شما

سبزیجات خانواده کلم و پیشگیری از سرطان دهان

19 شهریور 1395

هر سال در آمریکا بیش از 30 هزار مورد جدید ابتلا به سرطان دهان تشخیص داده شده و بیش از 8000 مورد مرگ در اثر سرطان دهان رخ می دهد. میزان بقا در چنین سرطان هایی نسبتاً کم و میزان بقای 5 ساله تقریباً 50 درصد است. روش های درمان سرطان دهان شامل جراحی، رادیوتراپی و شیمی درمانی است.
تماس مکرر با مواد سرطان زا بزرگترین عامل خطر ابتلا به سرطان سر و گردن است. سبزیجات خانواده کلم غنی از سولفورافان هستند که بر اساس یافته های قبلی می تواند افراد را در برابر مواد سرطان زای محیطی محافظت کند.
در مطالعه ای که نتایج آن به تازگی منتشر شده محققان سلول های سرطانی سر و گردن را در مواجهه با دوزهای مختلف سلولفورافان قرار دادند. سپس این سلول ها را با سلول های سالم دهان و گلو مقایسه کردند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد سولفورافان سطوح پروتئینی را در هر دو نوع سلول افزایش می دهد که این پروتئین ژن هایی را که در سم زدایی مواد سرطان زا نقش دارند تحریک کرده و درنتیجه سلول ها را در برابر سرطان حفظ می کند.
سپس محققان به 10 فرد سالم نوشیدنی حاوی عصاره جوانه بروکلی دادند. نتایج نشان داد که همان مسیر ژنتیکی محافظ در دهانشان فعال شده است. به گفته محققان این نتایج نشان می دهد که سولفورافان جذب شده و در بافت در معرض خطر تمرکز می یابد.
سپس محققان مطالعه را بر روی موش تکرار کردند. نتایج نشان داد در موش هایی که این عصاره را دریافت کرده بودند در مقایسه با موش هایی که از عصاره استفاده نمی کردند، بروز تومور کمتر بود.
منبع:


Prevention of carcinogen-induced oral cancer by sulforaphane. Cancer Prevention Research, 2016

تعداد بازدید: 2166

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha