سرطان: ترکیب شیمی درمانی و فعالیت ورزشی اثر بهتری دارد
پزشک شما

سرطان: ترکیب شیمی درمانی و فعالیت ورزشی اثر بهتری دارد

14 آبان 1393

مطالعات یکی بعد از دیگری ثابت می کنند که فعالیت ورزشی اثرات مفید زیادی دارد. محققین در یک مطالعه ی جدید نشان دادند که فعالیت ورزشی می تواند برای آن دسته از بیماران مبتلا به سرطان که شیمی درمانی می شوند، اثرات مفیدی داشته باشد. به عبارت دیگر، ترکیب فعالیت ورزشی و شیمی درمانی در مقایسه با شیمی درمانی به تنهایی اثر برجسته تری برای جمع شدن تومور داشت. محققین در این مطالعه بر روی مدل حیوانی کار کردند. آن ها موش های مبتلا به ملانوما را به دو گروه شیمی درمانی+ فعالیت ورزشی و گروه شیمی درمانی تقسیم کردند. این مطالعه به سرپرستی دکتر Joseph Libonati انجام شد. وی و همکارانش علاقه زیادی برای کشف اثر محافظتی فعالیت ورزشی بر عوارض جانبی رایج داروهای ویژه ی درمان سرطان بر قلب داشتند. در مطالعات پیشین نشان داده شده است که انجام فعالیت ورزشی پیش از شروع شیمی درمانی می تواند اثرات مفیدی را برای بیماران مبتلا به سرطان داشته باشد.  با وجود این، مطالعه ای در زمینه اثر همزمان فعالیت ورزشی و شیمی درمانی انجام نشده بود. موش ها در این پژوهش روزانه 45 دقیقه و 5 بار در هفته بر روز تردمیل راه می رفتند. پس از دو هفته محققین بافت قلب موش ها را ارزیابی کردند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که میزان فیبروز ( حاصل از شیمی درمانی) در قلب موش هایی که همزمان با شیمی درمانی ورزش می کردند کم تر از گروهی که تنها شیمی درمانی می شدند. مقاله ی مرتبط با این مطالعه در مجله ی American Journal of Physiology منتشر شد. 
 
منبع:
R. Libonati, et al. Concomitant low-dose doxorubicin treatment and exercise. AJP: Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 2014.
 
تعداد بازدید: 1428

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha