قند خون بالا و خطر ابتلا به زوال عقلی
پزشک شما

قند خون بالا و خطر ابتلا به زوال عقلی

9 شهریور 1392

دیابت یکی از عوامل خطر ابتلا به زوال عقلی است. نتایج یک مطالعه در دانشگاه واشینگتون نشان داد که مقادیر بالای قند خون با خطر ابتلا به زوال عقلی همراه است، و این خطر حتی افرادی که به دیابت مبتلا نمی باشند را نیز شامل می شود. در واقع سؤال اصلی ایت پژوهش این بود که آیا افزایش قند خون در افراد غیر مبتلا به دیابت نیز موجب افزاش خطر ابتلا به زوال عقلی می شود؟ این مطالعه یک مطالعه ی طولی بود (8/6 سال)  که در آن2067 فرد غیر مبتلا به دیابت و زوال عقلی، به منظورارزیابی رابطه ی بین میزان قند خون و خطر ابتلا به دیابت مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات حاصل از ویزیت سالانه ی افراد و اطلاعات حاصل از ویزیت های ضروری آن ها در طی دوره ی پژوهش با هم ترکیب شدند. و در نهایت قند خون برای هر فرد، 17 مرتبه اندازه گیری شد. شاخص های مورد نظر در طی دوره پژوهش شامل؛ قند خون، هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) بود. یافته های حاصل از تجزیه تحلیل داده های این مطالعه نشان داد که خطر ابتلا به زوال عقلی در افرادی که به دیابت مبتلا نبودند، در مقدار قند خون 115 میلی گرم دردسی لیتر، حدود 18 درصد بیشتر از قند خون 100 میلی گرم در دسی لیتر است. در بیماران مبتلا به دیابت هر چه قند خون بالاتر بود، خطر ابتلا به زوال عقلی نیز بیشتر می شد، به طوری که  احتمال ابتلا به زوال عقلی در مقدار قند خون 190 میلی گرم در دسی لیتر حدود 40 درصد بیشتر از قند خون 160 میلی گرم در دسی لیتر گزارش شد. به بیان دکتر Paul K. Crane، نویسنده ی مسئول این مقاله؛ “نکته قابل توجه این است که هر گونه افزایش تدریجی قند خون در افراد غیر مبتلا به دیابت با افزایش خطر ابتلا به زوال عقلی همراه است". به بیان محققین این پژوهش؛ بدن غذا را به گلوکز تبدیل می کند، بنابراین میزان قند خون ما نه تنها به غذایی که می خوریم بلکه به متابولیسم و سوخت و ساز فردی نیز بستگی دارد. در مجموع افزایش قند خون در افراد غیر دیابتی می تواند با افزایش خطر ابتلا به زوال عقلی همراه باشد.

منبع:

Paul K. Crane, et al. Glucose Levels and Risk of Dementia. New England Journal of Medicine, 2013.

 

تعداد بازدید: 3158

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha