لبنیات برای سلامت سوخت وسازی مفیدند
پزشک شما

لبنیات برای سلامت سوخت وسازی مفیدند

20 آبان 1393

محققین کانادایی مطالعه ای را با هدف ارزیابی اثرات مفید مصرف لبنیات بر سلامت سوخت و سازی انجام دادند. در مطالعات نشان داده شده است که محصولات لبنی حاوی کلسیم و مواد معدنی هستند که برای سلامت استخوان ها مفید است. با وجود این محققین در این مطالعه نشان دادند که مصرف محصولات لبنی می تواند برای سلامت سوخت و سازی مفید باشد، بنابراین می تواند موجب کاهش بروز بیماری های سوخت و سازی مثل دیابت نوع 2 شود. محصولات لبنی بخشی از یک رژیم غذایی سالم را تشکیل می دهند و بر اساس توصیه های موجود در این زمینه، لازم است تا مصرف روزانه 2 تا 4 سهم از محصولات لبنی مثل شیر، ماست، پنیر و کره و خامه در رژیک غذایی در نظر گرفته شود. هدف از مطالعه ی حاضر ارزیابی رابطه ی بین دریافت فرآورده های لبنی و عوامل خطر سوخت و سازی مثل وضعیت آنتروپومتریک، گلوکز پلاسما، پروفایل لیپیدی پلاسما، نشانگرهای التهابی و فشار خون در جمعیت سالم بود. بدین منظور محققین 233 آزمودنی ( 105 مرد و 128 زن) را که شرایط ورود به مطالعه ( پروفایل سوخت و سازی سالم ) را داشتند، انتخاب کردند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که مقادیر اسید چرب پالمیتولئیک  ( شاخص دریافت محصولات لبنی) در پلاسمای خون آزمودنی ها با فشار خون و وزن بدن آزمودنی ها رابطه داشت. به بیان دیگر دریافت محصولات لبنی با کاهش فشار خون و گلوکز پلاسما ارتباط معناداری را نشان داد. مقاله ی مرتبط با این پژوهش در مجله ی Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism منتشر شد. 
منبع:
Marine S. Da Silva, et al. Associations between dairy intake and metabolic risk parameters in a healthy French-Canadian population. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 2014
 
تعداد بازدید: 2250
کلمات کلیدی: لبنیات فشارخون وزن سوخت و ساز 

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha