لوبیا و نخود احساس سیری بیشتری نسبت به گوشت قرمز ایجاد می کند.
پزشک شما

لوبیا و نخود احساس سیری بیشتری نسبت به گوشت قرمز ایجاد می کند.

1 بهمن 1395

دستورالعمل های رژیمی اخیر افزایش دریافت پروتئین را به منظور کاهش وزن یا پیشگیری از تحلیل توده عضلانی که همراه با افزایش سن رخ می دهد، توصیه می کنند. علاوه بر این دریافت بیشتر پروتئین های گیاهی از جمله حبوبات و کاهش دریافت پروتئین های حیوانی به ویژه گوساله و گاو توصیه می شود. زیرا تولید اینگونه فرآورده های پروتئینی اثرات مضر زیادی بر آب و هوای کره زمین دارد. تاکنون اثرات مفید حبوبات بر ایجاد سیری بلند مدت بررسی نشده و اطلاعات اندکی در مورد تاثیر این گروه غذایی در تسریع کاهش وزن وجود داشت.
نتایج مطالعه ای که به تازگی منتشر شده نشان می دهد که وعده های غذایی حاوی پروتئین بر پایه لوبیاها و نخود می تواند سیری بهتر و بیشتری را نسبت به پروتئین های حیوانی به همراه داشته باشد. در این مطالعه 43 مرد جوان در سه گروه قرار داده شدند که حبوبات و گوشت قرمز فاکتور مهم متفاوت بین گروه ها بود. نتایج نشان داد وعده های حاوی پروتئین گیاهی زیاد مثل حبوبات باعث کاهش 12 درصدی در مصرف غذا می شود. حبوات حاوی فیبر زیادی بوده که می تواند در ایجاد حس سیری مؤثر باشد.
وعده های غذایی حاوی پروتئین های گیاهی مثل لوبیاها و نخود از نظر طعم و ایجاد حس سیری مشابه پروتئین های حیوانی هستند. این خلاف تصورات گذشته است که نشان می داد دریافت گوشت احساس سیری بیشتری را به همراه دارد. بنابراین مصرف یک وعده غذایی پرفیبر که حاوی پروتئین کمتری نسبت به گوشت است می تواند به احساس سیری کمک کند. با مطالعات بیشتر می تواند این امر را تأیید نمود که پروتئین های گیاهی به ویژه حبوبات می تواند در کاهش وزن نقش مؤثری داشته باشد. 
نکته عملی: افزایش دریافت حبوبات در طول دوره کاهش وزن باعث ایجاد سیری و لذا موفقیت بیشتر در کاهش وزن می شود. 
منبع: 


Marlene D. Kristensen et al. "Meals based on vegetable protein sources (beans and peas) are more satiating than meals based on animal protein sources (veal and pork) – a randomized cross-over meal test study". Food & Nutrition Research, 201
 

تعداد بازدید: 901

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha