مصرف بیشتر  میوه و سبزیجات غیرنشاسته ای با  افزایش وزن کمتر در ارتباط است.
دکتر سیده آمنه مجد

مصرف بیشتر میوه و سبزیجات غیرنشاسته ای با افزایش وزن کمتر در ارتباط است.

5 اردیبهشت 1395

راهنماهای رژیمی سال 2010 برای آمریکایی ها توصیه کرده است که بزرگسالان و کودکان باید انواع متنوعی از میوه ها و سبزیجات را جهت دستیابی و حفظ وزن سالم مصرف کنند. اگرچه براساس ترکیب مواد مغذی، برخی از میوه ها و سبزیجات ممکن است به میزان بیشتر و یا به میزان کمتری جهت دستیابی به وزن مناسب مفید باشند.
پژوهشگران دانشگاه هاروارد در مطالعه ای که در مجله PLOS Medicine منتشر شده است، این فرضیه را مورد  بررسی قرار دادند که مصرف بیشتر میوه و سبزیجات با محتوای فیبر بالاتر و یا بار گلیسمی پایین تر، ارتباط قوی تری با وزن سالم دارد.
در این مطالعه محققان دریافت میوه و سبزیجات ویژه ای را از طریق پرسشنامه های رژیمی و تغییرات وزن را بر اساس گزارش خود افراد بررسی کردند. در این مطالعه 133468 مرد و زن آمریکایی که برای مدت 24 سال در مطالعه سلامت پرستاران، مطالعه پیگیری کارکنان بهداشتی و مطالعه سلامت پرستاران 2 شرکت کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. از سال 1986 تا 2010 این ارتباطات در فواصل زمانی 4 ساله بررسی شدند.
بعد از تعدیل اثر تغییرات سایر عوامل مربوط به شیوه زندگی مانند وضعیت سیگار کشیدن و فعالیت بدنی، مشخص شد افزایش مصرف میوه ها و چندین سبزی با تغییرات وزن 4 ساله ارتباط معکوس داشت. افزایش مصرف میوه ها ارتباط معکوسی با تغییرات وزن 4 ساله داشت. سبزیجاتی که هم فیبر بالا و هم بار گلیسمی پایین داشتند در مقایسه با سبزیجاتی که فیبر پایین تر و نمایه گلایسمی بالاتر داشتند، ارتباط معکوس قوی تری با تغییرات وزن نشان دادند. اگرچه  سبزیجات نشاسته ای  مانند سیب زمینی و ذرت با افزایش وزن ارتباط داشتند.
نکته عملی: یافته های این مطالعه فواید افزایش مصرف میوه ها و سبزیجات به منظور جلوگیری از افزایش وزن در طولانی مدت را نشان می دهد. از همین رو توصیه می گردد که افراد جهت پیشگیری از افزایش وزن دریافت میوه ها و سبزیجات به ویژه آن هایی را که دارای فیبر بالاتر و بار گلیسمی پایین تر هستند را افزایش دهند.

منبع :


PLoS Med.  2015, 12 (9).
 

تعداد بازدید: 2035
کلمات کلیدی: افزایش وزن میوه وزن سبزیجات 

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha