مصرف مغزها با کاهش خطر التهاب در ارتباط است.
پزشک شما

مصرف مغزها با کاهش خطر التهاب در ارتباط است.

16 شهریور 1395

نتایج مطالعات جمعیتی حاکی از اثرات مفید آجیل در اختلالات متابولیکی و قلبی از جمله بیماری های قلبی و عروقی و دیابت نوع 2 است. بر همگان واضح است که التهاب کلید اصلی ایجاد این بیماری ها است. مطالعات جدید نیز نشان می دهد که مغزها اثرات مفید خود را از طریق کاهش التهاب سیستمیک در بدن اِعمال می کند.
محققین رابطه بین افزایش مصرف آجیل و کاهش خطر بیماری های مزمن و حتی مرگ را نشان داده اند اما مطالعات کوهورت آینده نگر اندکی ارتباط بین آجیل و التهاب را بررسی نموده اند. در مطالعه حاضر تیم تحقیقاتی، آنالیزهای مقطعی بر روی اطلاعات به دست آمده از مطالعه سلامت پرستاران انجام دادند که در آن بیش از 120000 پرستار زن و بیش از 50000 مرد شرکت داشتند. تیم تحقیقاتی مطالعه، با استفاده از پرسشنامه رژیم غذایی افراد را بررسی و بیومارکرهای التهاب را در نمونه های خون جمع آوری شده از افراد اندازه گیری کردند. سه بیومارکر شناخته شده التهاب عبارتند از: پروتئین واکنشگر C (CRP)، اینترلوکین-6 (IL-6) و گیرنده 2 فاکتور نکروزه کننده تومور آلفا (TNFR2).
پس از حذف اثر سن، تاریخچه پزشکی، سبک زندگی و سایر متغیرها، محققین دریافتند شرکت کنندگانی که حداقل 5 واحد مغز در هفته استفاده کرده بودند، سطح پایین تری از CRP و IL-6 داشتند. همچنین این شاخص ها در افرادی که سه واحد مغز را جایگزین گوشت قرمز، تخم مرغ یا غلات تصفیه شده کرده بودند نیز پایین تر بود.
بادام زمینی و آجیل های درختی ترکیبات مفید بسیاری دارند، از جمله: منیزیم، فیبر، آرژنین، آنتی اکسیدان و اسیدهای چرب غیر اشباع مثل آلفا لینولنیک اسید. هنوز مشخص نشده که کدام یک از این ترکیبات یا ترکیبی از آن ها می تواند اثرات محافظتی در برابر التهاب داشته باشد.
همچنین مشخص نیست که رژیم غذایی چگونه بر التهاب و نیز خطر بیماری ها اثر می گذارد. اما به طور کلی، نتایج حاصله از اثرات مفید مغزها بر سلامت حمایت کرده که ناشی از کاهش خطر التهاب به عنوان مکانیسم بالقوه بیماری ها است.
نکته عملی: افزودن حداقل 5 واحد از مغزها به رژیم غذایی و به ویژه جایگزینی آن بجای پروتئین های حیوانی اثرات مفید قابل توجهی در کاهش خطر بیماری های متابولیک و قلبی دارد.
منبع:


Z. Yu et al. "Associations between nut consumption and inflammatory biomarkers". American Journal of Clinical Nutrition, 2016
 

تعداد بازدید: 2005

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha