مصرف پروتئین وِی و حفظ عضلات در کاهش وزن افراد مسن
دکتر سیده آمنه مجد

مصرف پروتئین وِی و حفظ عضلات در کاهش وزن افراد مسن

22 شهریور 1394

تصمیم برای کاهش وزن در بزرگسالان چاق مسن تر خطر کاهش تودۀ عضلانی و سارکوپنی را در پی دارد. با توجه به آنکه در بهترین شرایط اجرای رژیم، نزدیک به یک چهارم کاهش وزن را کاهش تودۀ عضلانی تشکیل می دهد، تلاش محققان برای کاهش دادن میزان از دست رفتۀ تودۀ عضلانی در اثر اجرای رژیم های کاهش وزن ادامه دارد.
محققان با هدف بررسی تأثیر مصرف مکمل های پروتئین وِی غنی سازی شده با لوسئین و ویتامین دی بر حفظ تودۀ عضلانی در افراد مسن چاق، طی رژیم کاهش وزن مطالعه ای را طراحی و اجرا کردند.
در این پژوهش 80 فرد مسن چاق با میانگین سنی 63 و نمایۀ تودۀ بدن 33، در یک کارآزمایی بالینی که به صورت تصادفی و دوسو کور طراحی شده بود شرکت داشتند. تمامی شرکت کنندگان از یک رژیم کم کالری پیروی کردند و 3 بار در هفته فعالیت ورزشی مقاومتی انجام دادند. شرکت کنندگان به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول که گروه مداخله نامیده شد در طول هفته از 10 عدد مکمل پروتئین وِی غنی سازی شده با لوسین و ویتامین دی(که حاوی 150 کیلوکالری و 21 گرم پروتئین بود)استفاده می کرد، گروه دوم که گروه کنترل نامیده شد تنها از یک رژیم کم کالری با کالری مشابه گروه اول استفاده می کرد. در ابتدا نتایج مربوط به تغییرات در تودۀ عضلات حرکتی بررسی شد و در مرحلۀ دوم ترکیب بدن، قدرت چنگ و وضعیت جسمی و حرکتی بررسی شد. این داده ها توسط نرم افزار خاصی آنالیز شد.
طبق نتایج حاصل از مطالعه، در هر دو گروه کاهش وزن و تودۀ چربی صورت گرفت که مقدار آن در گروه اول به طور میانگین 3 کیلوگرم و در گروه دوم به طور میانگین 5/2 کیلوگرم بود. طی سیزده هفته تغییرات در تودۀ عضلانی در دو گروه متفاوت بود. به طوری که در گروه اول حدود نیم کیلوگرم و در گروه دوم حدود نهصد گرم از کاهش وزن از کاهش تودۀ عضلانی بود. قدرت و کارکرد عضلانی به مرور زمان در هر دو گروه بهبود یافت.
حفظ و نگهداری تودۀ عضلانی در گروهی که از مکمل های پروتئینی وِی غنی شده استفاده می کردند در مقایسه با گروه کنترل طی پیروی از یک رژیم کم کالری و  برنامۀ ورزشی استقامتی جهت کاهش وزن بیشتر بود. بنابراین احتمال سارکوپنی در این گروه کاهش یافت.
از آنجا که حفظ تودۀ عضلانی به ویژه در افراد مسن تر از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در زمان اقدام به کاهش وزن توجه به پیروی از یک رژیم اصولی که تمام نیازهای تغذیه ای به ویژه پروتئین با کیفیت بیولوژیکی بالا را تأمین کند ضروری است.

منبع: Am J Clin Nutr 2015 101: 2 279-286
 

تعداد بازدید: 3074

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha