مغز کودکان چاق به شکر حساس تر است
پزشک شما

مغز کودکان چاق به شکر حساس تر است

23 اسفند 1393

نتایج یک مطالعه در دانشگاه کالیفرنیا جدید نشان داد که پاسخ مغزی کودکان چاق  زمانی که شکر را تست می کنند کاملاً متفاوت از پاسخ ذهنی کودکان با وزن طبیعی است. به طور کلی، این افزایش حس " پاداش مغزی" توسط غذا ایجاد می شود و باعث حس خوب ناشی از غذاخوردن می گردد. به بیان محققین، برخی از کودکان چرخه مغزی دارند که آن ها را در سرتاسر زندگی، در معرض ناپرهیزی های زیاد در زمینه دریافت شیرینی جات و شکر قرار می دهد. یافته های حاصل از این مطالعه همبستگی زیادی را بین حساسیت زیاد به شکر و پرخوری نشان نداد، با وجود این از این عقیده حمایت می کند که نوجوانان آمریکایی دارای یک چرخه پاداش غذایی هستند. محققین در این مطالعه برای مقایسه پاسخ های ذهنی کودکان چاق و با وزن طبیعی مغز 23 کودک در دامنه سنی 8 تا 12 را اسکن کردند. از آزمودنی ها  خواسته شد تا در حالی که چشمانشان بسته است، 5/1 قاشق چایخوری محلول آب و شکر را بخورند. 10 کودک در این مطالعه چاق بودند و 13 کودک وزن طبیعی داشتند. آزمودنی ها بر اساس شاخص توده بدنی شان گروه بندی شدند. پیش از شروع مطالعه ازآزمودنی ها اسکن مغزی گرفته شد تا عوامل مداخله گری از قبیل علایم اضطراب و افسردگی و نیز بیش فعالی شناشایی شود. پس از خوردن محلول آب و شکر نیز از آزمودنی ها اسکن مغزی گرفته شد. یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که نواحی مغزی درگیر در انگیزش، پاداش و درک در کودکان چاق فعال تر است.  در مقاله مرتبط با این مطالعه درInternational Journal of Obesity منتشر شد.

منبع:


K Boutelle, et al. Increased brain response to appetitive tastes in the insula and amygdala in obese compared to healthy weight children when sated. International Journal of Obesity, 2014.

 

تعداد بازدید: 2383
کلمات کلیدی: چاقی کودکان شکر 

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha