میزان خواب و اشتها با هم در ارتباطند
پزشک شما

میزان خواب و اشتها با هم در ارتباطند

22 آذر 1391

بر اساس نتایج جدید، خواب بیشتر در طول شب به دریافت کمتر غذا منجر می شود، با این حال فرآیند هورمونی که زنان و مردان تجربه می کنند، متفاوت است.
یک تیم پژوهشی به سرپرستی دکتر  St-Ongeبه بررسی 27 مرد و زن با وزن متوسط و سن 30 تا 45 سال  پرداختند. این پژوهشگران طول مدت خواب، اختلال تنظیم قند خون و تنظیم هورمون اشتها را در این افراد بررسی کردند. دو الگوی خواب در این افراد وجود داشت، کوتاه (4 ساعت) و بلند ( 9 ساعت).
نتایج نشان داد سطح تام گرلین در مردان و نه در زنان با خواب ناکافی افزایش میابد، هورمون گرلین هورمون افزایش دهنده اشتها در بدن میباشد.  هم چنین سطح GLP-1 با خواب ناکافی در زنان کاهش میابد اما در مردان این تغییر دیده نمی شود. GLP-1  یا هورمون پپتید شبه گلوکاگون-1 به دنبال دریافت غذا در روده ترشح می‌شود و به افراد چاق کمک می‌کند که از دریافت اضافی غذا بپرهیزند. این نتایج نشان میدهند که تمایل به خوردن بیشتر در صورت خواب ناکافی، در زنان بعلت احساس سیری کمتر و در مردان بعلت داشتن اشتهای بیشتر رخ میدهد.
این نتایج نشان دهده پیچیدگی رابطه میان خواب و تنظیم تعادل اترژی است و نشان میدهد کمبود خواب در زنان و مردان به طور متفاوت بر هورمون های تنظیم کننده دریافت غذا اثر میگذارد.

منبع:

Marie-Pierre St-Onge et al  “Short Sleep Duration, Glucose Dysregulation and Hormonal Regulation of Appetite in Men and Women” SLEEP 2012

تعداد بازدید: 2251

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha