نشستن هم می تواند مانع چاقی شود
پزشک شما

نشستن هم می تواند مانع چاقی شود

18 اسفند 1394

باوجود این که رفتارهای غیرفعالی ( مثل تماشای تلویزیون و ...) اثرات مخربی بر سلامتی دارد، اما روشن نیست که چقدر نشستن می تواند اثرات مفیدی برای سلامتی داشته باشد. یافته های یک مطالعه در انجمن سرطان آمریکا نشان داد که نشستن در حداقل 4/1 زمان شبانه روز با کاهش خطر چاقی همبستگی دارد. در این مطالعه که به سرپرستی دکتر Kerem Shuval انجام شد، عادات نشستن را در رابطه با چاقی و عوامل خطر سوخت و سازی در میان 7000 فرد بزرگسال و در طی سال های 2010 تا 2015 بررسی شد. همبستگی بین مدت زمان نشستن و چاقی از طریق سه شاخص: نمایه توده بدنی(BMI)، درصد چربی بدنی و محیط دور کمر بررسی شد. ارتباط بین نشستن و عوامل خطر سوخت و سازی از طریق سندرم سوخت و سازی، یک عامل خطر چند شاخه ای که موجب افزایش احتمال ابتلا به بیماری قلبی، سکته و دیابت نوع 2 می شود. یافته های حاصل از این مطالعه به ویژه در میان مردان نشان داد که مدت زمان نسشتن معادل 4/1 کل ساعات روز موجب کاهش 32درصدی ابتلا به چاقی ( درصد چربی بدن) می شود. علاوه بر این نسشتن به مدت نصف ساعات روز نیز با کاهش 59درصدی ابتلا به چاقی همراه بود. با وجود این، نشستن بیش از 4/3 مدت زمان روز با کاهش خطر بروز چاقی همراه نبود. هیچ همبستگی با مدت زمان نشستن و ابتلا به سندرم سوخت و سازی مشاهده نشد. علاوه بر این محققین دریافتند که میزان ابتلا به چاقی در افرادی که در طول روز فعالیت ورشی منظمی دارند، افزایش مدت زمان نشستن موجب کاهش احتمال ابتلا به چاقی شد.

منبع:


Kerem Shuval, Carolyn E. Barlow, Carrie E. Finley, Kelley Pettee Gabriel, Michael D. Schmidt, Laura F. DeFina. Standing, Obesity, and Metabolic Syndrome. Mayo Clinic Proceedings, 2015
 

تعداد بازدید: 1688
کلمات کلیدی: چاقی فعالیت ورزشی نشستن 

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha