نقش رژیم غذایی و ورزش در زنان شیرده چاق
پزشک شما

نقش رژیم غذایی و ورزش در زنان شیرده چاق

5 مرداد 1392

بعد از وضع حمل تمام خانم‌ها تمایل دارند که به وزن قبل از حاملگی خود برگردند و نگران هستند که این مورد چه مدت طول خواهد کشید. بعضی‌ها فکر می‌کنند چاقی بعد از زایمان یک اتفاق ناگزیر است و کسی که یک و یا چند بار زایمان کرده، اندامش برای همیشه تغییر کرده است. اما تجربه‌های علمی همه این باورهای غلط را رد می‌کند و نشان می‌دهد هر مادری اگر بخواهد و صبر و اراده لازم را داشته باشد می‌تواند یک بار دیگر به اندامی متناسب برسد. خانم هایی که از مشکل اضافه وزن رنج می برند، می توانند در دوران شیردهی نیز برای کاهش وزن خود برنامه ریزی کنند. مطالعات اخیر نشان می دهد که رژیم غذایی و ورزش، برای بانوانی که نوزاد خود را شیر می دهند، بی خطر است و می تواند روش درمانی مناسبی جهت کاهش وزن خانم ها پس از زایمان باشد. در این راستا مطالعه ای برگرفته از ژورنال تغذیه بالینی آمریکا، به منظور بررسی اثر رژیم غذایی و ورزش بر کاهش وزن خانم های شیرده پس از زایمان صورت گرفت. در این مطالعه که 12 هفته به طول انجامید، افراد شرکت کننده به سه گروه تقسیم شدند. در یک گروه درمان از طریق اصلاح رفتار تغذیه ای و رژیم غذایی، جهت کاهش مصرف انرژی، مورد ارزیابی قرار گرفت، گروهی بوسیله اصلاح رفتار فیزیکی و ورزش های هوازی ارزیابی شد و گروه دیگر با ترکیبی از هردو ( رژیم غذایی و فعالیت بدنی) مورد بررسی قرار گرفت و در طول مطالعه هر سه گروه با گروه شاهد مقایسه شدند. در پایان دوره درمان نیز روند کاهش وزن زنان شیرده اندازه گیری شد و 9 ماه پس از اتمام درمان ادامه یافت. در این پژوهش 68 زن شیرده سوئدی، 10 الی 14 هفته پس از زایمان و با BMI ( 35 – 25 ) بطور کاملاً تصادفی انتخاب شدند و در این سه گروه قرار گرفته و مورد بررسی واقع شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که تغییرات معنادار در وزن این ماداران در گروه دریافت کننده تغییرات رفتاری غذایی نسبت به گروه شاهد در 3 ماه پس از شروع درمان و 9 ماه پس از اتمام درمان وجود داشته است. به عبارت دیگر، بطور کلی تاثیر درمان از طریق اصلاح رفتار تغذیه ای و رژیم غذایی، نسبت به گروهی که تنها با فعالیت بدنی درمان می شدند بیشتر بوده است. جالب آن که درمان از طریق ترکیب اصلاح رژیم غذایی و ورزش، تاثیری فراتر از گروهی که تنها رژیم غذایی صحیحی را رعایت می کردند، بر تغییرات ترکیب بدن نداشته است. نکته عملی : مادران در دوران شیردهی بایستی تلاش خود را برای بازگشت به وزن سالم شروع نمایند. نتایج این مطالعه اهمیت اصلاح تغذیه را حتی بیش از فعالیت بدنی می داند ولی این بدان معنا نیست که فعالیت بدنی را از برنامه زندگی سالم مادران شیرده حذف نماییم. منبع: Am J Clin Nutr October 2012 vol. 96 no. 4 698-705
تعداد بازدید: 3317

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha