نقش مس در بیماری آلزایمر
پزشک شما

نقش مس در بیماری آلزایمر

13 مهر 1392

بر اساس نتایج یک مطالعه به نظر می رسد که مس یکی از عوامل محیطی اصلی در تحریک شروع و پیشرفت بیماری آلزایمر باشد، سازو کار اثر این عنصر بدین گونه است که مانع پاکسازی و توسعه ی تجمع پروتئین های سمی در مغز می شود. به بیان دکتر Rashid Dean  نویسنده ی مسئول این مقاله؛ " روشن است که مس در مهار سیستم پاکسازی بتا آمیلوئید نقش دارد. این موضوع یکی از عوامل کلیدی است که موجب تجمع پروتئین و در نتیجه پلاک در مغز و در نهایت بروز بیماری آلزایمر می شود. مس به طور گسترده در مواد غذایی حضور دارد. در آبی که در لوله های مسی نتقل می شود، در مکمل های رژیمی و در برخی از مواد غذایی از قبیل گوشت قرمز، بسیاری از میوه ها و سبزیجات یافت می شود.  این عنصر نقش مهمی را در انتقال عصبی، رشد استخوانی و تشکیل بافت پیوندی و هم چنین ترشح هورمونی ایفا می کند. بنابراین، بر اساس این مطالعه ی جدید نشان داده شد که مس می تواند در مغز تجمع یابد و موجب از هم گسیختگی سد خونی مغزی ( سیستم تنظیمی ورود و خروج مغزی) می شود، در نتیجه پروتئین سمی بتا آمیلوئید( یک فرآورده ی جانبی حاصل فعالیت سلولی) تجمع می یابد. محققین در این مطالعه سلول های مغزی انسان و موش مورد بررسی قرار دادند تا بتوانند سازو کار اثر مس در پاتولوژی بیماری آلزایمر را کشف کنند. در شرایط طبیعی پلاک بتا آمیلوئید توسط یک پروتئین به نام گیرنده ی لیپو پروتئینی مرتبط با پروتئین 1 (LRP1) پاکسازی می شود. این پروتئین ها در دیواره ی مویرگی تأمین کننده ی خون مغز قرار دارند. این گیرنده ها به پلاک ها بتا آمیلوئید موجود در بافتهای مغزی متصل می شوند و سپس آن ها را به سمت عروق خونی هدایت می کنند تا از مغز پاکسازی شوند. مس با اثر بر روی  گیرنده ها LRP1 و مهار آن ها باعث تجمع و عدم پاکسازی پلاک های بتا آمیلوئید و در نتیجه بروز آلزایمر می شود.

منبع:

 Rashid Deane, et al.  Low levels of copper disrupt brain amyloid-β homeostasis by altering its production and clearance. PNAS, August 19, 2013.

 

تعداد بازدید: 2998

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha