نور خورشید مانع از بروز دیابت می شود
پزشک شما

نور خورشید مانع از بروز دیابت می شود

8 دی 1393

نتایج یک مطالعه حیوانی نشان داد که دریافت نور خورشید به میزان متوسط موجب آهسته شدن فرآیند بروز دیابت و نیز چاق شدن در موش ها شد. در این مطالعه نشان داده شد که قرار گیری موش های پرخور در مجاورت نور خورشید موجب کاهش میزان وزن گیری در آن ها شد. متعاقب آن، موش ها علایم ابتلا به دیابت از قبیل سطح غیر طبیعی قند خون و مقاومت به انسولین را کمتر نشان دادند. محققین در این مطالعه پیشنهاد کردند که برای تأئید نتایج این مطالعه بهتر است پژوهشی با هدف ارزیابی اثر نور خورشید بر افزایش وزن روی انسان انجام شود. اثرات مفید نور خورشید با ترکیبی به نام اکسید نیتریک در ارتباط است. این ماده پس از برخورد نورخورشید به پوست رها می شود. محققین در ان مطالعه نشان دادند که مالیدن کرم حاوی اکسید نیتریک بر روی پوست موش های پرخور نیز همین اثر نورخورشید را داشت. محققین در این مطالعه پیشنهاد کردن که برای بهره وری بیش تر از نور خورشید بهتر است سعی کنیم در طول روز به میزان متوسط در مجاورت نور خورشید باشیم. نتایج مطالعات پیشین نشان داد که اکسید نیتریک با فشار خون نیز رابطه دارد. بنابراین در این مطالعه پیشنهاد شد که اکسید نیتریک نه تنها بر روی فشار خون ، عروق خونی و قلب بلکه بر  تنظیم سوخت و ساز نیز اثر دارد. در همین راستا توصیه می شود که برای پیشگیری از بروز چاقی در کودکان اجازه دهیم در هوای آزاد بازی کنند. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Diabetes منتشر شد.  

منبع:


S. Geldenhuys, P. H. et al. Ultraviolet Radiation Suppresses Obesity and Symptoms of Metabolic Syndrome Independently of Vitamin D in Mice Fed a High-Fat Diet. Diabetes, 2014
 

تعداد بازدید: 2293

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha