نوشیدن کدام نوع شیر قد کودکان را افزایش می دهد؟
پزشک شما

نوشیدن کدام نوع شیر قد کودکان را افزایش می دهد؟

21 مرداد 1396

محققان می گویند قد کودکانی که از شیرهایی به غیر از شیر گاو مانند شیر سایر حیوانات یا شیرهای گیاهی استفاده می کنند نسبت به کودکانی که شیر گاو می خورند، کوتاه تر است. نوشیدن روزانه هر لیوان از سایر شیرها با کاهش 4/0 سانتی متری قد کودکان همراه است. از سوی دیگر، نوشیدن روزانه هر لیوان شیر گاو با افزایش 2/0 سانتی متری قد مرتبط می باشد. مصرف بیشتر سایر شیرها با کاهش بیشتر قد همراه است. تفاوت قد یک کودک 3 ساله که هر روز 3 لیوان شیرهایی به غیر از شیر گاو می نوشد با کودکی که روزانه 3 لیوان شیر گاو می نوشد 5/1 سانتی متر است. نوشیدن 3 لیوان در روز از سایر شیرها می تواند کودک را از صدک 50 نمودارهای رشد به صدک 15 انتقال دهد.
همچنین نتایج این مطالعه نشان داد قد کودکانی که ترکیبی از شیر گاو و سایر شیرها را مصرف می کردند کوتاه تر از میانگین بود. این یافته نشان می دهد افزودن کمی شیر گاو به رژیم غذایی کودکانی که از سایر شیرها استفاده می کنند نمی تواند اثر مثبتی بر قد آن ها داشته باشد. نتایج مطالعه فوق با بررسی اطلاعات 5034 کودک 24 تا 72 ماهه به دست آمده است.
به گفته محققان احتمالاً کودکانی که از سایر شیرها استفاده می کنند به علت دریافت پروتئین و چربی کمتر، کوتاه قدتر هستند. شیر گاو منبع خوب پروتئین و چربی به منظور رشد در اوایل دوران کودکی است. یک لیوان شیر گاو حاوی 16 گرم پروتئین بوده و 100 درصد نیاز یک کودک 3 ساله به پروتئین را تامین می کند. درحالیکه 2 لیوان شیر بادام حاوی 4 گرم پروتئین است و تنها 25 درصد نیاز یک کودکان 3 ساله به پروتئین را فراهم می کند.
نکته عملی: به منظور جلوگیری از کوتاه قد شدن کودکان هرگز مصرف شیر گاو را با سایر شیرها جایگزین نکنید.
منبع:


Jonathon L Maguire et al. “Association between noncow milk beverage consumption and childhood height”. American Journal of Clinical Nutrition, 2017.
 

تعداد بازدید: 1896

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha