هفته دوم بارداری
پزشک شما

هفته دوم بارداری

26 فروردین 1391

وضعیت تکامل کودک شما

ممکن است عجیب به نظر برسد ولی شما هنوز باردار نیستید! لقاح تخمک شما توسط اسپرم در نزدیک شدن به اواخر این هفته رخ می دهد.

اگرچه شما تا زمان متوجه شدن جنسیت کودک خود باید صبر کنید تا بتوانید رنگ اتاق خواب او را انتخاب کنید ولی درواقع جنسیت کودک شما در همان زمان لقاح تعیین می شود. از بین 46 کروموزمی که ژن های کودک را تشکیل می دهند تنها دو تا از آنها جنسیت کودک را تعیین می کنند (یکی از طرف اسپرم و دیگری از طرف تخمک). این دو کروموزم با نام کروموزم های جنسی تعریف می شوند. هر تخمکی دارای یک کروموزم جنسی X است و یک اسپرم می تواند یا دارای یک کروموزم جنسی X باشد و یا دارای کروموزم جنسی Y. چنانچه اسپرمی که تخمک شما را بارور می کند دارای کروموزوم X باشد، کودک شما دختر خواهد بود و چنانچه اسپرم بارورکننده دارای کروموزوم Y باشد شما صاحب یک پسر خواهید شد.

 

وضعیت بدن شما

در این هفته آستر رحمی شما شروع به رشد می کند چراکه وظیفه تغذیه جنین را خواهد داشت . بدن هورمون محرک فولیکول  (FSH)را ترشح می کند ،هورمونی که تخمک را تحریک به بالغ شدن می کند . در پایان این هفته شما در اواسط سیکل قاعدگی خود قرار دارید ( در صورتیکه سیکل قاعدگی شما یک سیکل منظم 28 روزه باشد ) و تخمک گذاری اتفاق خواهد افتاد ( تخمدان تخمکی را به درون لوله فالوپ آزاد خواهد کرد).

در این هفته بیشترین احتمال باردار شدن وجود دارد . چنانچه در زمان تخمک گذاری خود با همسرتان مقاربت جنسی بدون جلوگیری داشته باشید می توانید باردار شوید . بعد از خروج مایع منی ، میلیون ها اسپرم از درون واژن حرکت خواهند کرد و صدها اسپرم می توانند به سمت لوله فالوپ حرکت کنند جاییکه تخمک در انتظار است . به طور کلی یک اسپرم قادر خواهد بود به درون تخمک نفوذ کرده و در نتیجه باروری اتفاق می افتد . زمانیکه این اتفاق بیافتد شما باردار خواهید شد –اگرچه هنوز هیچ تغییری را در بدن خود حس نمی کنید.

تعداد بازدید: 9122

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha