ویتامین A و سرطان پانکراس
پزشک شما

ویتامین A و سرطان پانکراس

4 آذر 1395

به گفته محققان میزان بقا در بیماران مبتلا به سرطان پانکراس علیرغم پیشرفت هایی که در روش های درمانی حاصل شده طی 40 سال گذشته نسبتاً ثابت باقی مانده است. دانشمندان به تازگی نشان داده اند ویتامین A در مقابله با شایع ترین نوع سرطان پانکراس (لوزالمعده) نقش دارد. آدنوکارسینوم پانکراس داکتال (PDAC) شایع ترین نوع سرطان پانکراس بوده و درمان آن بسیار دشوار است. تاکنون بسیاری از محققین جهش های ژنتیکی و مسیرهای بیوشیمیایی که قادر به گسترش سلول های سرطانی به سایر نقاط بدن هستند را بررسی کرده اند.
به تازگی در مطالعه ای که در محیط آزمایشگاه انجام شده محققان اثر تغییرات مکانیکی در یک  گروه از سلول ها را در بروز PDAC مورد مطالعه قرار دادند.
در پانکراس سالم سلول های ستاره ای به صورت خفته وجود داشته و مقدار زیادی ویتامین A ذخیره می کنند. با این حال با بروز PDAC این سلول ها در پاسخ به سیگنال های دریافتی از تومور فعال شده و ویتامین A خود را از دست می دهند. سلول های ستاره ای فعال اطراف تومور یک بافت متراکم ایجاد می کنند که به وسیله سلول های سرطانی جهت گسترش به سایر نقاط بدن مورد استفاده قرار می گیرد. این بافت همچنین توانایی داروها را برای رسیدن به تومور محدود می کند.
در مطالعه فوق محققان مشاهده کردن به کمک ویتامین A می توان سلول های ستاره ای پانکراس را غیرفعال کرده و از شکل گیری بافت اطراف تومور جلوگیری نمود. به گفته محققان این مطالعه تنها نشان دهنده رفتار سلول ها در محیط آزمایشگاه است و لازم است به منظور بررسی های بیشتر مطالعاتی بر روی حیوان و انسان انجام شود.
منبع:


ATRA mechanically reprograms pancreatic stellate cells to suppress matrix remodelling and inhibit cancer cell invasion. Nature Communications, 2016
 

 

تعداد بازدید: 2387

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha