پربیوتیک ها بر تنظیم اشتهای کودکان اثر دارند
پزشک شما

پربیوتیک ها بر تنظیم اشتهای کودکان اثر دارند

12 مرداد 1394

گسترش شیوع چاقی در میان کودکان سرتاسر دنیا در وضعیت هشدار قرار دارد. دریافت انرژی کافی در میان این گروه سنی به عنوان یک مسئله نگران کننده مورد توجه قرار دارد. محققین دانشگاه Calgary در مطالعه ای یکی از روش های جدید کنترل اشتهای این گروه سنی را ارزیابی کردند. به بیان دکترHume ، نویسنده مسئول این مقاله؛ " می دانیم که فیبر پربیوتیک ها اشتهای افراد بالغ را تنظیم می کنند، ما در این مطالعه اثر فیبر پربیوتیک ها را بر تنظیم اشتهای کودکان ارزیابی کردیم." محققین در این مطالعه 42 کودک با نمایه توده بدنی بالای صدک 85 را انتخاب کردند. کودکان به طور تصادفی به دو گروه پربیوتیک و دارونما ( مالتودکسترین) تقسیم شدند. محققین هر دو ماده (فیبر پربیوتیک و مالتودکسترین) را به صورت پودر با 250 میلی لیتر آب ترکیب نمودند. از کودکان خواسته شد تا این ترکیب را 30 دقیقه پیش از شام بخورند. Hume و همکارانش نمونه خونی و معیارهای درجه بندی اشتهای کودکان را در ابتدا ( هفته صفر) و در هفته 16 مورد سنجش قرار دادند. پیش و پس از غذا محققین اشتها و وزن غذای کودکان را سنجیدند. یافته ها نشان داد که کودکان گروه پربیوتیک، 100 کالری کمتر از گروه دارونما دریافت کردند، و علاوه بر این احساس سیری بیشتری نیز داشتند. محققین بر این اساس پیشنهاد کردند که دریافت فیبر پربیوتیک می تواند موجب تنظیم اشتهای کودکان گردد و به عنوان یک روش برای کنترل اپیدمی چاقی کودکان مورد توجه قرار دارد.  نتایج این مطالعه در همایش سالانه تغذیه آمریکا ارایه شد.

منبع:


The above story is based on materials provided by Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB)
 

تعداد بازدید: 2537

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha