پیاده روی را جایگزین نشستن کنید
پزشک شما

پیاده روی را جایگزین نشستن کنید

29 آذر 1394

 یافته های حاصل از یک مطالعه جدید نشان داد که  ایستادن و پیاده روی بیشتر در مقایسه با نشستن اثر زیادی را بر بهبود مقادیر قند خون، تری گلیسیرید و کلسترول خون دارد. علاوه بر این، یافته های این مطالعه نشان داد که جایگزین کردن مدت زمان نشستن با پیاده روی می تواند ارات مفیدی را بر نمایه توده بدنی و محیط دور کمر داشته باشد. محققین استرالیایی میزان فعالیت بدنی 782 زن و مرد در دامنه سنی 36 تا 80 سال بررسی کردند. در این مطالعه  به طور دقیق مدت زمانی که هر آزمودنی برای خوابیدن، نشستن یا دراز کشیدن، ایستادن و توقف ( شامل پیاده روی و دویدن) بررسی شد. پس از نمونه گیری خونی و سنجش فشارخون، قد، وزن و حیز دور کمر آزمودنی ها، میزان فعالیت بدنی 24 ساعته آن ها در مدت زمان یک هفته پایش شد. پس از آن محققین با استفاده یک روش آماری به نام تجزیه و تحلیل ایزوتمپورال پتانسیل اثر مدت زمان مربوط به نشستن، ایستادن و راه روفتن را بر سلامتی بررسی کردند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکترGenevieve Healy ؛ "ما دریافتیم که مدت زمان طولانی ایستادن در مقایسه با نشستن به طور معناداری با کاهش مقادیر قند و چربی خون همراه است. فواید این روابط را امروزه ما تحت عنوان سبک زندکی فعال و با تحرک می شناسیم. برای روشن شدن سازوکارهای درگیر در این روابط نیاز به مطالعات بیشتری است."  مقاله مرتبط با این مطالعه در European Heart Journal منتشر شد.   

منبع:


Genevieve N. Healy et al. Replacing sitting by standing or stepping: associations with cardio-metabolic risk biomarkers. European Heart Journal, July 2015
 

تعداد بازدید: 2230

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha