پیاده روی منظم سلامت قلب را بهبود می بخشد.
پزشک شما

پیاده روی منظم سلامت قلب را بهبود می بخشد.

26 دی 1395

بیماری قلبی اولین عامل مرگ بوده ولی می توان با پیاده روی منظم بر آن غلبه کرد. مطالعات جدید نشان داده است که پیاده روی با شدت متوسط عوامل خطر بیماری قلبی را بهبود می بخشد. پیاده روی نوع عالی ورزش هوازی است. اما چگونه می توان یک برنامه پیاده روی موفق در بهبود شاخص های بیولوژیکی از جمله کلسترول، وزن و فشارخون داشت.
برای بررسی این موضوع مطالعه ای با شرکت 70 خانم طراحی شد. به افراد یک برنامه قدم شمار به مدت 10 هفته داده شد و از آن ها خواسته شد پیاده روی ملایم را حداقل به مدت 150 دقیقه در هفته داشته باشند. خطر بیماری قلبی در 10 سال آینده با استفاده از ابزار ارزیابی مبتنی بر شبکه تعیین شد. 
پس از 5 هفته از شرکت کنندگان خواسته شد تا مجدد برای صحبت در زمینه بیماری های قلبی و دانلود اطلاعات قدم شمار به مرکز مراجعه کنند. محققین اطلاعات فعالیت بدنی را بررسی کرده و گام بعدی افزایش فعالیت هوازی را توضیح دادند که شامل افزایش 10 درصدی در فعالیت هوازی می شد. 
وزن، نمایه توده بدنی (BMI)، فشارخون و کلسترول افراد سنجیده شد. از افراد خواسته شد تا برنامه کامل شامل فعالیت بدنی، انتخاب های غذایی، ویژگی های فردی و رفتاری را در طول 10 هفته تکمیل کنند. نتایج حاصل نشان داد فعالیت بدنی می تواند عوامل خطر بیماری های قلبی را بهبود بخشد.
نکته عملی: برای کاهش خطر بیماری های قلبی بایستی حداقل 150 دقیقه در هفته پیاده روی منظم با شدن متوسط انجام داد.
منبع:


 Marigliano Elisabeth et al. "Walking for Heart Health: A Study of Adult Women in Rural New York". Creative Nursing, 2016.
 

تعداد بازدید: 1927

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha