چاقی پیش از بارداری و افزایش خطر مرگ و میر نوزادان
پزشک شما

چاقی پیش از بارداری و افزایش خطر مرگ و میر نوزادان

11 فروردین 1395

محققین دانشکده بهداشت دانشگاه پیتسبرگ در مطالعه ای نشان دادند که داشتن وزن طبیعی پیش از بارداری و نیز افزایش وزن مناسب هنگام بارداری موجب کاهش خطر مرگ و میر نوزادان در سال اول زندگی می شود. این یافته ها نیاز به یک ارزیابی جامع برای کاهش چاقی در زنان سنین باروری، که شامل مشاوره وزنی پیش و هنگام بارداری می شود را برجسته می سازد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Lisa Bodnar ؛ " از هر سه زن یک نفر با وزن ناسالم باردار می شود و نیمی از زنان هنگام در بارداری یا بسیار زیاد و یا کم  وزن اضافه می کنند. با وجود این که مطالعات زیادی در این زمینه لازم است ولی ما امیدواریم که یافته های این مطالعه زمینه ای را فراهم کند تا متخصصین نه تنها بر اهمیت افزایش وزن سالم هنگام بارداری، بلکه بر کاهش وزن و رسیدن به وزن سالم پیش از بارداری نیز تأکید کنند به دلیل این که یک شیوه مؤثر در بهبود سلامت نوزادان می باشد." محققین در این مطالعه بیش از 2/1 میلیون تولد که در بین سال های 2003 تا 2011 در پنسیلوانیا رخ داده بود را بررسی کردند. آن ها در مجموع شامل 5530 مرگ می شدند. مرگ و میر در این مطالعه پیش از یک سالگی تعریف شده بود. محققین مادران این نوزادان را به سه گروه وزنی چاق، اضافه وزن و نیز با وزن طبیعی تقسیم کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری مطالعه نشان داد که اضافه وزن و چاقی مادران با مرگ ومیر نوزادان همبستگی مثبت دارد. یافته های این مطالعه در مجله  Obesity منتشر شد.

منبع:


Lisa M. Bodnar, et al. Maternal obesity and gestational weight gain are risk factors for infant death. Obesity, 2015
 

تعداد بازدید: 2244
کلمات کلیدی: چاقی اضافه وزن بارداری 

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha