چرا شکل چاقی زنان و مردان متفاوت است؟
پزشک شما

چرا شکل چاقی زنان و مردان متفاوت است؟

1 اسفند 1391

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید که در مجله Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism به چاپ رسید چگونگی تفاوت بین چاقی مردان و زنان مشخص شد. مردان معمولاً چاقی سیبی شکل دارند و تجمع چربی در آن ها در ناحیه ی شکمی است، در مقابل زنان چاقی گلابی شکل دارند و تجمع چربی در آن ها در قسمت ران و باسن است. بر اساس نتایج مطالعات نشان داده شده است که چربی شکمی با بروز بیماری های قلبی رابطه مستقیم دارد.
در این مطالعه محققین با گرفتن نمونه از چربی شکمی و رانی مردان و زنان سعی کردند تفاوت ژنی آن ها را مشخص کنند. بدین ترتیب آن ها ژن های فعال در چربی شکمی را با ژن ها فعال در چربی رانی را با یکدیگر مقایسه کردند. محققین دریافتند که ژن های فعال و تنظیمی در چربی رانی متفاوت از ژن های فعال و تنظیمی در چربی شکمی هستند. در مردان 128 ژن بیان شده در چربی شکمی با ژن های چربی رانی متفاوت هستند، و در زنان این تفاوت در 218 ژن می باشد. درواقع این 218 ژن مخصوص چربی زنان هستند و تنها 59 ژن در چربی مردان و زنان مشترک و شبیه به هم هستند. محققین در این زمینه نقش هورمون های اثر گذار بر متاوبلیسم و بیان ژن های چربی را برجسته دانستند. استروژن هورمون زنانه ای است که به نظر در این زمینه نقش مهمی را بر عهده دارد.  علاوه بر این در این مطالعه  سلول های بنیادی چربی شکمی و رانی را در آزمایشگاه کشت دادند. در این شیوه مشاهدات نشان داد که نواحی فعال در این سلول ها با یکدیگر متفاوت است و نشان گر این است که سلول ها برای مکانی که در آن قرار می گیرند برنامه ریزی می شوند. بنابراین ژن های مسئول چاقی در یک ناحیه از ابتدا برنامه ریزی شده اند و با یکدیگر تفاوت دارند، و این نتایج اثر محیط و رژیم را در این زمینه کم رنگ می کند.

منبع:

S. R. Smith, et al.Distinct Developmental Signatures of Human Abdominal and Gluteal Subcutaneous Adipose Tissue Depots. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2012

تعداد بازدید: 2702

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha