کاهش خطر سرطان روده بزرگ با پروبیوتیک‌ها
پزشک شما

کاهش خطر سرطان روده بزرگ با پروبیوتیک‌ها

6 اسفند 1396

به گفته انجمن سرطان آمریکا سرطان کولورکتال (سرطان روده بزرگ و رکتوم) سومین سرطان شایع در این کشور است. به طوریکه در سال 2017 حدود 50260 مورد مرگ ناشی از سرطان کولورکتال ثبت شده است.
مطالعات موجود نشان می‌دهد که برخی عوامل مانند بیماری التهابی روده، عوامل ژنتیکی، سیگار، عدم فعالیت بدنی و بالا بودن نمایه توده بدنی (BMI) خطر ابتلا به این سرطان را افزایش می‌دهد. بر اساس تحقیقات اخیر، میکروبیوم روده (باکتری‌های روده) در بروز سرطان کولورکتال نقش دارند. به نظر می‌رسد که استفاده از پروبیوتیک‌ها با تاثیر بر میکروبیوم از تشکیل تومور پیشگیری می‌کند.
در پژوهشی اثرات Lactobacillus reuteri (L. reuteri) که پروبیوتیک طبیعی موجود در روده پستانداران است، بررسی شد. این پروبیوتیک التهاب را در روده کاهش می‌دهد و بر اساس نتایج این مطالعه L. reuteri در پیشگیری و درمان سرطان کولورکتال مرتبط با بیماری التهابی روده نقش دارد.
بررسی‌های انجام شده بر روی 2113 نفر نشان می‌دهد که در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال که سطوح آنزیم هیستیدین دکربوکسیلاز (HDC) بالاتر است، میزان بقا بیشتر می‌باشد. فقدان آنزیم HDC خطر بروز سرطان کولورکتال که مرتبط با التهاب روده است را افزایش می‌دهد.
 HDC به وسیله پروبیوتیک L. reuteri تولید شده و به تبدیل ال– هیستیدین به هیستامین کمک می‌کند. هیستامین در تنظیم پاسخ ایمنی نقش دارد. همچنین نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که هیستامین در پیشگیری از التهاب مزمن روده و شکل گیری تومور موثر است. با توجه به این موضوع محققان امیدوارند پروبیوتیک‌هایی که ال– هیستیدین را به هیستامین تبدیل می‌کنند به زودی در درمان سرطان کولورکتال استفاده شوند.
منبع:

Gao C et al. The American Journal of Pathology 2017; Volume 187: Page 2323-2336
 

تعداد بازدید: 700

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha