کاهش وزن با رژیم پرپرتئین می تواند به خواب بهتر کمک کند.
پزشک شما

کاهش وزن با رژیم پرپرتئین می تواند به خواب بهتر کمک کند.

15 اردیبهشت 1395

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد بزرگسالان چاق یا دارای اضافه وزن که با رژیم پرپروتئین در حال کم کردن وزن هستند، خواب بهتری نیز تجربه می کنند. اغلب مطالعات قبلی تاثیرات خواب بر رژیم و کنترل وزن را بررسی کرده اند، اما این تحقیق به بررسی اثرات کاهش وزن و رژیم – بخصوص مقدار پروتئین – بر خواب پرداخته است.
ابتدا در یک مطالعه اولیه متشکل از 14 نفر، شرکت کنندگان با مصرف پروتئین بیشتر در رژیم غذایی شان خواب بهتری را پس از 4 هفته کاهش وزن تجربه کردند. سپس در مطالعه اصلی، 44 فرد دارای اضافه وزن یا چاق از دو رژیم حاوی مقادیر نرمالی از پروتئین یا رژیم پرپروتئین برای کاهش وزن پیروی کردند. پس از 3 هفته پیروی از رژیم غذایی نرمال، دو گروه به مدت 16 هفته به ترتیب روزانه 8/0 یا 5/1 گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دریافت کردند. شرکت کنندگان در طول مطالعه هر ماه یک نظرسنجی برای ارزیابی کیفیت خواب خود تکمیل کردند. افرادی که حین کاهش وزن پروتئین بیشتری دریافت می کردند، کیفیت بیشتری در خواب شان پس از 3 و 4 ماه مداخله در رژیم غذایی را گزارش نمودند.
به گفته محققان کاهش مدت زمان خواب و کیفیت آن غالباً منجر به بروز بیماری های متابولیک، قلبی - عروقی و مرگ زودرس می شود. همچنین با توجه به شیوع بالای مشکلات خواب مهم است بدانیم چگونه تغییرات رژیم غذایی و شیوه زندگی می تواند به بهبود خواب کمک کند.
این مطالعه بهبود کیفیت خواب را به لیست در حال افزایش نتایج مثبت مصرف بیشتر پروتئین درحین کاهش وزن، افزوده است. خواب به عنوان یک فاکتور مهم در سلامتی شناخته شده و این تحقیق برای اولین بار به چگونگی تاثیر الگوی غذایی بر خواب پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که پس از دریافت رژیم پرپروتئین در طول کاهش وزن، کیفیت خواب بهبود می یابد اما همچنان نیاز به انجام مطالعات بیشتر در این زمینه می باشد.
نکته عملی: مصرف بیشتر پروتئین در طول رژیم کاهش وزن می تواند کیفیت خواب افراد بزرگسال چاق یا دارای اضافه وزن را بهبود ببخشد.
منبع:


Jing Zhou, et al. "Losing weight with a high-protein diet can help adults sleep better". American Journal of Clinical Nutrition. 2016
 

تعداد بازدید: 1956

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha