کلسیم رژیم غذایی خطر ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی را کاهش می دهد.
پزشک شما

کلسیم رژیم غذایی خطر ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی را کاهش می دهد.

21 اردیبهشت 1395

تحقیقات جدید در کره جنوبی نشان می هد در افراد مسن، وجود کلسیم بیشتر در رژیم غذایی ممکن است خطر ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی را کاهش دهد، اما تاثیری بر سکته مغزی و شکستگی استخوان ندارد.
به گفته محققان این مطالعه نقش کلسیم دریافتی از رژیم غذایی در بیماری های قلبی - عروقی، سکته مغزی و شکستگی استخوان بحث برانگیز است. علاوه بر این، شرکت کنندگان در مطالعات قبلی کسانی بودند که رژیم غذایی غنی از کلسیم داشتند. در مطالعه فعلی محققان درصدد برآمدند تا به این پرسش پاسخ دهند که آیا دریافت بالای کلسیم از رژیم غذایی خطر بیماری های قلبی - عروقی، سکته مغزی و شکستگی را در جمعیتی با مصرف کم کلسیم افزایش می دهد یا خیر.
در این راستا محققان از میان 4589 مرد و 5042  زن که در سنین 40 سال و بالاتر قرار داشتند و به مدت 13 سال در یک مطالعه آینده نگر مورد پیگیری قرار گرفته بودند، اطلاعات مربوط به 2199 مرد و 2704 زن با سن بالای 50 سال را که سابقه بیماری قلبی – عروقی و سکته مغزی نداشتند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
شرکت کنندکان در این مطالعه دریافت های غذایی خود را در این مدت به وسیله پرسشنامه بسامد خوراک گزارش دادند. بروز بیماری های قلبی - عروقی، سکته مغزی و شکستگی طی مصاحبات و آزمایشات هر دو سال یکبار ثبت شد. در تجزیه و تحلیل آماری محققان اثر متغیرهای مخدوشگر اعم از سن، نمایه توده بدنی (BMI)، فعالیت بدنی،  استعمال دخانیات و مصرف الکل، سابقه فشارخون بالا و دیابت و نیز کل انرژی دریافتی را در همه افراد و وضعیت یائسگی و هورمون درمانی را در زنان تعدیل کردند.
نتایج نشان داد در زنان مسن تر این جمعیت که کلسیم کمی از رژیم غذایی دریافت می کردند، مصرف بیشتر کلسیم به طور قابل توجهی با کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی - عروقی همراه بود، اما به طرز چشمگیری با خطر سکته مغزی و شکستگی ارتباط نداشت.
نکته عملی: دریافت بالاتر کلسیم از رژیم غذایی می تواند احتمال ابتلا به بیماری های قلبی - عروقی را بکاهد اما تاثیری بر بروز سکته مغزی و یا شکستگی نخواهد داشت.
منبع:


Sung Hye Kong, et al. "More dietary calcium may lower risk of cardiovascular disease: Diet change did not affect stroke or fracture risk." The Endocrine Society. 2016
 

تعداد بازدید: 1987

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha