کلم بروکلی ضد سرطان است.
پزشک شما

کلم بروکلی ضد سرطان است.

28 مرداد 1396

محققان دانشگاه ایالتی اورگان دریافتند که سولفورافان با کاهش بیان ژن RNA های غیرکد کننده بلند (lncRNA) در سلول های سرطان پروستان سبب اختلال توانایی این سلول ها در تشکیل کلنی هایی می شود که مشخصه متاستاز سرطان و گسترش سرطان به سایر نقاط بدن می باشند.
نتایج مطالعه فوق نه تنها شواهد بیشتری مبنی بر نقش lncRNA در بروز سرطان فراهم می کند، بلکه از نتایج سایر مطالعات که نشان دهنده اثر ضد سرطانی سولفورافان است پشتیبانی می کند. سولفورافان نوعی ترکیب غذایی است که در کلم بروکلی یافت می شود.
این نتایج می توانند درهای جدیدی را به سمت طیف وسیعی از استراتژی هایی بگشایند که می توانند در سرکوب یا کنترل سرطان نقش داشته باشند.
منبع:


Long noncoding RNAs and sulforaphane: a target for chemoprevention and suppression of prostate cancer. Journal of Nutritional Biochemistry, 2017.
 

تعداد بازدید: 851

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha