کمبود خواب فعالیت ژن ها را مختل میکند
پزشک شما

کمبود خواب فعالیت ژن ها را مختل میکند

18 فروردین 1392

نتایج یک مطالعه جدید در انگلستان نشان میدهد مضرات کمبود خواب فقط به ناهوشیاری و خمیازه کشیدن در طول روز ختم نشده و می تواند اثرات زیانباری بر عملکرد ژن ها، سوخت و ساز و سایر فعالیت های طبیعی بدن داشته باشد.
چگونگی ارتباط کم خوابی با اختلال ژنتیکی مشخص نیست  اما مطالعات جدید نشان داده اند کم خوابی در طولانی مدت می تواند بر سلامت بدن اثرگذار باشد.
کمبود خواب می‌تواند اثرات زیانباری بر سطح فعالیت صدها ژن موجود در بدن انسان داشته باشد.
در این بررسی، 26 داوطلب شرکت داشتند، که برای مدت یک هفته به میزان نرمال (5/8ساعت) و یک هفته کمتر از حد نرمال (7/5 ساعت) در شبانه روز می خوابیدند. این پژوهشگران نمونه خون این افراد را در دو حالت، مورد مقایسه قرار دادند و یافتند که ژن های متعددی از جمله برخی از ژن های مرتبط با سوخت و ساز بدن  در حالت کمبود خواب فعالیت کمتری دارند.
این نتایج نشان میدهد در شرایطی که میزان ساعات خواب افراد کمتر از 6 ساعت در روز باشد و این روند برای مدت حداقل یک هفته ادامه یابد، سلامت بدن انسان و فعالیت طبیعی ژن ها در معرض تهدید قرار می‌گیرد.

منبع:

Simon Archer,et al “Effects of insufficient sleep on circadian rhythmicity and expression amplitude of the human blood transcriptome” PNAS 2013 110 (12) E1132-E1141; published ahead of print February 25, 2013

تعداد بازدید: 1601
کلمات کلیدی: کمبود خواب ژن ها سلامت بدن 

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha