کمبود مواد مغذی موجب افزایش وزن می شود
پزشک شما

کمبود مواد مغذی موجب افزایش وزن می شود

4 دی 1394

یافته های حاصل از یک مطالعه جدید نشان داد که کمبود مواد مغذی شامل ویتامین ها و مواد معدی موجب بروز التهاب در بدن و مانع کاهش وزن می شود. محققین در این مطالعه دریافتند که رفع کمبودهای مواد مغذی بدون ایجاد تغییری در رژیم غذایی و میزان فعالیت بدنی موجب کاهش وزن آزمودنی ها شد. این مطالعه به سرپرستی دکترBruce Ames انجام شد. به بیان وی؛ "روشن است که عادت به پیروی از یک رژیم غذایی بدون کیفیت موجب بروز بیماری می شود، با وجود این برای برخی از افراد این توجیه کافی جهت بهبود سبک و برنامه غذایی نیست." وی در ادامه افزود: " با یک اصلاح به نسبت ساده در برنامه غذایی می توان تغییرات معناداری در وضعیت سلامتی ایجاد کرد."محققین در این مطالعه با استفاده از شکلات ها حاوی مواد مغذی تغییراتی در فاکتورهای بیوشیمایی آزمودنی ها مشاهده کردند. آزمودنی ها به مدت 2 ماه، روزانه این شکلات را می خوردند. فاکتورهای بیوشیمایی خون مثل HDL، LDL و انسولین و علاوه بر آن فشار خون و وزن آزمودنی ها قبل و پس از اتمام دوره پژوهش اندازه گیری شد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری مطالعه نشان داد که بهبودهای معناداری در وضعیت متابولیکی ( انسولین، HDL و LDL) افرادی که چاق بودند و یا اضافه وزن داشتند مشاهده شد. همچنین، با خوردن یک شکلات کم کالری و حاوی مواد مغذی کاهش وزن معناداری نیز در آن ها گزارش شد. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله FASEB منتشر شد.   

منبع:


B. N. Ames, et al. A multicomponent nutrient bar promotes weight loss and improves dyslipidemia and insulin resistance in the overweight/obese: chronic inflammation blunts these improvements. The FASEB Journal, 2015
 

تعداد بازدید: 2176

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha