کم خوابی فلور طبیعی روده را تغییر می دهد.
پزشک شما

کم خوابی فلور طبیعی روده را تغییر می دهد.

6 دی 1395

برای حفظ سلامت در حد مطلوب توصیه می شود بزرگسالان 60-18 ساله حداقل 7 ساعت در شبانه روز بخوابند. با این حال مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها گزارش کرده است که بیش از دو سوم بزرگسالان آمریکایی این حد توصیه شده خواب را رعایت نمی کنند. فقدان خواب می تواند خطر مشکلات متعددی را افزایش دهد از جمله: پرفشاری خون، سکته، بیماری های قلبی، چاقی و دیابت نوع 2.
مطالعات پیشین حاکی از آنست که تغییرات میکروفلور روده – یعنی جمعیت میکروب هایی که در دستگاه گوارش زندگی می کنند- با چاقی و دیابت نوع 2 مرتبط است. اینکه فقدان خواب در این رابطه نقش دارد یا خیر هنوز مشخص نیست.
مطالعات نشان می دهد که باکتری های دستگاه گوارش ریتم شبانه روزی دارند که ممکن است با کم خوابی مختل شود. اما تاکنون هیچ مطالعه ای اثر خواب ناکافی را بر ترکیب فلور روده ای افراد بررسی نکرده است. لذا در این مطالعه اثر خواب ناکافی بر ترکیب فلور باکتریایی روده مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین مطالعات نشان نداده اند که آیا تغییرات متابولیک منفی که خطر دیابت نوع 2، چاقی و اختلال حساسیت به انسولین را افزایش می دهد و تغییرات میکروفلور روده و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر (SCFA) با کم خوابی مرتبط است یا خیر؟
برای بررسی ارتباط بین کم خوابی، میکروفلور روده و تغییرات متابولیک محققین 9 مرد سالم با وزن نرمال را وارد مطالعه کردند. نمونه مدفوع در دو بار جمع آوری شد: یک روز پس از خواب کافی (حدود 8 ساعت) و دو روز پس از کمبود خواب (حدود 4 ساعت در شبانه روز). زمان وعده ها و غذای دریافتی می تواند بر ترکیب باکتری های گوارشی اثرگذار باشد. بنابراین در طول مطالعه این دو عامل ثابت نگاه داشته شدند.
نتایج نشان داد کمبود خواب می تواند باکتری های روده را تغییر دهد، به عنوان مثال نسبت Firmicutes  به Bacteriodetes  تغییر می کند. علا.ه بر این کمبود خواب سبب کاهش حساسیت به انسولین تا 20% می شود. 
نکته عملی: خواب کافی برای سلامت بدن توصیه می شود.
منبع:


Christian Benedict et al. "Gut microbiota and glucometabolic alterations in response to recurrent partial sleep deprivation in normal-weight young individuals". Molecular Metabolism, 2016.
 

تعداد بازدید: 1896

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha