استخوان های کودکان چاق شکننده تر است
پزشک شما

استخوان های کودکان چاق شکننده تر است

25 فروردین 1395

کودکان چاق، حجم عضلانی بیشتری نیز دارند با وجود این در یک مطالعه در زمینه رابطه بین عضله و استخوان نشان داده شد که چربی اضافی بدن می تواند سایر اعمال در بدن مثل رشد استخوانی را مختل کند. این پژوهش به سرپرستی Joseph Kindler  انجام شد وی مطالعات زیادی را در زمینه چگونگی اثر عضله بر ویژگی های گوناگون قدرت و ساختار استخوانی در کودکان انجام داده است. علاوه بر این نقش چربی در این همبستگی نیز مطالعه شده است. بر اساس مدارک موجود، عضله سهم زیادی را در رشد استخوانی کودکان و نوجوانان دارد. با وجود این، همبستگی اشاره شده در کودکان با ترکیب بدنی گوناگون ( درصد چربی بیش‌تر) متفاوت است. به بیان Kindler: " روشن است که عضله نقش تعیین کننده ای را در چگونگی رشد استخوانی دارد. به نظر می رسد که کودکان چاق عضلات بیش‌تری داشته باشند، بنابراین ما انتظار داریم که استخوان های قوی تری نیز داشته باشند." چربی مازاد که همراه با چاقی بدن است در عضلات نیز می تواند تجمع یابد. مدارک زیادی وجود دارد که نشان می دهد چربی درون عضلانی ممکن است بر رشد استخوانی اثر داشته باشد. فهم چگونگی اثر چربی اضافی، به ویژه چربی درون عضلانی بر رابطه عضله و استخوان در کودکان می تواند دیدگاه جدیدی را برای طرح ریزی مطالعات آینده ایجاد نماید. با وجود این رابطه بین چاقی، استخوان و عضله به طور کامل روشن است.  این مطالعه در دانشگاه Georgia  انجام شد و مقاله مرتبط با آن در مجله Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity منتشر شد.  

منبع:


Kindler, Richard D, et al. Lewis, Mark W. Hamrick. Skeletal muscle and pediatric bone development. Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity, 2015
 

تعداد بازدید: 1964
کلمات کلیدی: چاقی چربی کودکان استخوان عضله 

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha