غذاهای خانگی خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را کاهش می دهند
پزشک شما

غذاهای خانگی خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را کاهش می دهند

26 اسفند 1394

یافته های حاصل از یک مطالعه جدید در انجمن قلب آمریکا نشان داد که خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در آن دسته از افرادی که بیشتر وعده غذایی خود را در منزل تهیه و مصرف می کنند به طور معناداری کمتر است. به طور کلی مصرف غذاهایخانگی موجب کاهش بروز اضافه وزن و چاقی می گردد. لازم به ذکر است که عامل وزن در کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 نقش مهمی دارد. به بیان دقیق تر در این مطالعه نشان داده شد که خوردن غذای خانگی در یکی از دو وعده نهار و شام در طول روز و یا حدود 11 تا 14 وعده در هفته می تواند خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را در مقایسه با افرادی که 6 وعده نهار یا شام را در هفته از غذای خانگی می خورند، به میزان 13 درصد کاهش دهد. دیابت نوع 2 یکی از عوامل خطر مهم در ابتلا به بیماری قلبی و عروقی است. محققین در این مطالعه داده های زیادی را در مورد وعده صبحانه نداشتند. آن ها داده های مربوط به 58000 زن و بیش از 41000 مرد را به مدت 36 سال پیگیری کردند. هیچ یک از آزمودنی ها در شروع مطالعه به بیماری قلبی، سرطان یا دیابت مبتلا نبودند.  به بیان نویسنده مسئول این مقاله، " خوردن غذاهای آماده و رستورانی در طی 50 سال اخیر افزایش زیادی داشته است، و همزمان با این سیر صعودی میزان ابتلا به دیابت نوع 2 نیز افزایش معناداری را نشان می دهد." یافته های این مطالعه نشان داد که کاهش کیفیت غذای دریافتی می تواند یکی از عوامل خطر ابتلا به دیابت نوع 2 باشد.  یافته های حاصل از این مطالعه در جلسات علمی انجمن قلب 2015 آمریکا ارایه شد.

منبع:


The above post is reprinted from materials provided by American Heart Association
 

تعداد بازدید: 1824

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha