آتروپین (چشمی)

Atropine (Ophthalmic) • IsoptoAtropine

  آنتی دوت ها، شلات کننده ها و آنتاگونیست ها

  • بیماری های چشم

   داروی با نسخه

   Ophthalmic Drop: 0.5%, 1%
   Ophthalmic Ointment: 1%


   • التهاب عنبیه، جسم مژگانی و مشیمیه
   • گشادکننده مردمک چشم قبل از جراحی
   • فلج کننده جسم مژگانی برای اندازه گیری عیب های انکساری


    


   التهاب عنبیه، جسم مژگانی و مشیمیه

   • بالغین: 0.3-0.5cm از پماد 1%، یک تا سه بار در روز بر روی ملتحمه مالیده می‌شود؛ یا یک قطره از محلول 1%، یک تا چهار بار در روز در چشم چکانده می‌شود.
   • کودکان: یک قطره از محلول 0.5% یا 1%، یک تا سه بار در روز در چشم چکانده میشود

   گشادکنندة مردمک چشم قبل از جراحی

   • بالغین: یک یا دو قطره از محلول 1% آتروپین و یک قطره از محلول 10% فنیل‌افرین در چشم چکانده می‌شود.
   • کودکان: یک قطره از محلول 0.5% یک تا سه بار در روز در چشم چکانده می‌شود.

   • گلوکوم با زاویه بسته
   • چسبندگی بین قرنیه و عدسی

   • حساسیت موضعی
   • ادم
   • خشکی چشم
   • افزایش فشار داخل چشم

   • بعد از تجویز قطره برای بیمار، دست های خود را بشویید.
   • درصورت بروز عوارض سیتماتیکی از ادامه مصرف دارو خودداری کنید

   گروه C:      
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   مقاطیری در شیر ترشح میشود. با احتیاط مصرف شود.


   اثر آنتی کولینرژیکی دارد


   از ادرار دفع میشود


   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   شرکت لابراتوارهای سینا دارو

   Iran

   0.5%, 1%

   Eye Drop

   Atrine

   Atropine Sulfate (Ophthalmic)

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.