آتنولول

Atenolol • Actolol
 • Atenokim
 • Hipres

  داروهای قلبی عروقی

  • بیماری های قلبی عروقی

   داروی با نسخه

   • Tablet: 50mg, 100mg

   • به عنوان پایین آورنده فشار خون، ابتدا، روزانه 50-25 mg  یک یا دو بار در روز، پس از دو هفته، در صورت نیاز نیاز و تحمل بیمار تا 50-100 میلی گرم در روز افزایش می یابد.
   • در درمان آنژین صدری،  روزانه 50 mg  از راه خوراکی به‌صورت دوز واحد تجویز می‌شود. جهت ایجاد اثرات درمانی مناسب، بعداز 7 روز، دوز دارو را به 100 mg  در روز افزایش می‌ یابد.

   • حساسیت مفرط
   •  نارسایی قلبی
   •  بلوک دهلیزی ـ بطنی درجة دو یا سه
   •  شوک کاردیوژنیک
   •  ادم ریوی
   • اختلالات گره سینوسی
   •  برادیکاردی
   • حاملگی

   • خستگی
   •  ضعف
   • لتارژی
   •  سرگیجه
   •  خواب‌آلودگی
   • برادیکاردی
   •  هیپرتانسیون
   •  نارسایی احتقانی قلب
   •  بیماریهای عروق محیطی
   • راش
   • خشکی چشمها
   •  تیرگی دید
   • تهوع و یا  استفراغ
   •  اسهال
   • ناتوانی جنسی
   •  کاهش تمایلات جنسی
   • تب
   • توجه: درصورت ایجاد علایم نارسایی قلبی مصرف دارو باید قطع شود.

   • داروهای بیهوش‌کننده عمومی، فنی‌توئین و وراپامیل باعث تشدید اثرات تضعیف عضله میوکارد می‌شوند.
   • برادیکاردی ناشی‌از مصرف این دارو بدنبال مصرف همزمان گلیکوزیدهای قلبی تشدید می‌شود.
   • گزانتین‌ها در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با این‌ دارو ممکن‌ است‌ موجب‌ مهار اثرات‌ درمانی‌ هر دو دسته‌ دارو شوند.
   • هیپوتانسیون ناشی‌از مصرف این دارو بدنبال مصرف همزمان داروهای ضدفشارخون یا نیترات ها تشدید می‌شود.
   • مصرف‌ همزمان‌ داروهای‌ مهار کننده‌ مونوآمین‌ اکسیداز با این‌ دارو، به‌ علت‌ امکان‌ افزایش‌ شدید فشارخون‌، توصیه‌ نمی‌شود
   • مصرف هورمونهای تیروئیدی به‌همراه این دارو باعث کاهش اثرات آن می‌شود.
   • مقدار مصرف‌ انسولین‌ و داروهای‌ خوراکی‌ پایین‌ آورنده‌ قند خون‌، هنگام‌ مصرف‌ همزمان‌ با این‌ دارو باید تنظیم‌ گردد تا از کاهش‌ بیش‌ از حد قند خون‌ جلوگیری‌ شود.
   • تداخل جدی با: کارودیلول،کلونیدین،دیگوکسین،دیلتیازم،متوپرولول،پروپرانول،ریواستیگمین،تیمولول،وراپامیل

   • هیچ یک‌ از نوبت های‌ مصرف‌ این‌ دارو نباید فراموش‌ شود، بخصوص‌ اگر روزی‌ یک‌ بار مصرف‌ می‌شود.
   • درصورت فراموش کردن یک نوبت آن از حذف یا دو برابر نمودن دوز بعدی بپرهیزد. نوبت فراموش شده را می‌توان تا 8 ساعت قبل از نوبت بعدی مصرف نمود.
   • این‌ دارو، زیادی‌ فشار خون‌ را درمان‌ نمی‌کند، بلکه‌ آن‌ را کنترل‌ می‌نماید. مصرف‌ آن‌ ممکن‌ است‌ تا پایان‌ عمر ضروری‌ باشد.
   • مصرف آتنولول سبب افزایش حساسیت نسبت به سرما می‌گردد.
   • در بیماران‌ مبتلا به‌ دیابت‌، با مصرف‌ این‌ دارو علایم‌ قند خون‌ ممکن‌ است‌ کمی تخفیف‌ یابد یا گاهی‌ غلظت‌ قند خون‌ افزایش‌ یابد.

   گروه D:     
   به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


   • در شیر ترشح میشود.بی‌خطر بودن مصرف آن ثابت نشده است.
   • استفاده از روشهای تغذیه‌ای دیگر در دوران درمان توصیه می‌شود.

   • نحوه اثر ضدفشار خون: گیرنده های  بتا ـ آدرنرژیک را مسدود می کند.
   • اثر ضدآنژین: نیاز میوکارد به اکسیژن (اینوتروپیک و کرونوتروپیک منفی) را کاهش می دهد.

   • نیمه عمر: 6-3 ساعت
   • دفع: در حدود 40 تا 50 درصد دارو بدون تغییر از راه ادرار و بقیة دارو و متابولیتهای آن از راه مدفوع دفع می‌شوند. 

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   تهران دارو

   Iran

   50mg 100mg

   tablet

   Atenolol-Tedapharm

   Atenolol

   سبحان دارو

   Iran

   50mg 100mg

   Tablet

   Atenolol-Sobhan

   Atenolol

   ندا

   iran

   100mg

   Tablet

   Atenolol-Neda

   Atenolol

   جالینوس

   Iran

   50mg 100mg

   Tablet

   Atenolol-Jalinous

   Atenolol

   اکسیر

   Iran

   100mg

   tablet

   Atenolol-Exir

   Atenolol

   سامی ساز

   Iran

   50mg 100mg

   Tablet

    

   Atenolol

   سجاد داروی شرق

   Iran

   50mg 100mg

   Tablet

    

   Atenolol

   رها

   Iran

   50mg 100mg

   tablet

    

   Atenolol

   پورسینا

   iran

   100mg

   tablet

    

   Atenolol

   فارماشیمی

   Iran

   100mg

   Tablet

    

   Atenolol

   داروپخش

   Iran

   50mg 100mg

   Tablet

    

   Atenolol

   حکیم

   Iran

   100mg

   Tablet

   Atenokim

   Atenolol

   شرکت داروسازی تولید دارو

   Iran

   100mg

   Tablet

    

   Atenolol

   شرکت داروسازی فاتک شیمی پارس

   Iran

   100mg

   Tablet Scored Orange Round Biconvex

    

   Atenolol

   شرکت داروسازی فاتک شیمی پارس

   Iran

   50mg

   Tablet Scored Orange Round Biconvex

    

   Atenolol

   داروسازی روز دارو

   Iran

   100mg

   Tablet

    

   Atenolol


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.