آدالیمومب

Adalimumabداروهای مسکن ، ضد التهاب و ضد تب ها

 • بیماری های گوارشی
 • بیماری های بافت همبند و استخوان
 • ضددردها و ضدالتهاب ها

  داروی با نسخه

  Injection: 40mg/0.8ml


  • برای کاهش علائم و بهبود فعالیت فیزیکی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید فعال متوسط تا شدید
  • آرتریت جوانی  چند مفصلی با علت ناشناخته
  • آرتریت پسوریاتیک
  • اسپوندولیت آنکیلوزان فعال
  • بیماری کرون فعال

  • در آرتریت روماتوئید، آرتریت پسوریاتیک و اسپوندیلیل آنکیلوزان: 40 میلی گرم  یک هفته در میان زیر جلدی تزریق می شود. در صورت عدم مصرف متوترکسات می توان مقدار دارو را تا 40 میلی گرم در هفته افزایش داد.
  • در بیماری کرون: ابتدا 160 میلی گرم در هفته صفر، 80 میلی گرم در هفته 2 ، از هفته 4 یک هفته در میان 40 میلی گرم مصرف می شود.نوبت اول را می توان در روز اول در 4 تزریق یا 2 تزریق انجام داد.
  • در پسوریازیس پلاک: ابتدا 80 میلی گرم و از هفته ی بعد 40 میلی گرم یک هفته در میان 
  • در آرتریت جوانی ایدیوپاتیک: برای بیماران با وزن کمتر از 30 کیلو 20 میلی گرم یک هفته در میان و برای بیماران بیش از 30 کیلوگرم  40 میلی گرم یک هفته در میان تزریق می شود.

  • قرمزی
  • خارش
  • خونریزی
  • درد یا تورم در محل تزریق 
  • تضعیف دستگاه ایمنی و بروز عفونت
  • تب
  • درد در قفسه سینه
  • سندرم لوپوس اریتماتوز
  • پان سیتوپنی
  • گیچی
  • لرزش عضلانی
  • پارستزی
  • تشدید مالتیپل اسکلروز
  • آرتریت 
  • ضعف عضلانی
  • سنگ کلیوی
  • پیلونفریت

  • متوترکسات دفع این دارو را کاهش می دهد.
  • به دلیل تضعیف ایمنی، احتمال کاهش میزان تاثیر واکسن های زنده وجود دارد.

  در صورت ابتلا بیماران به اختلالات دمیلینه شدن اعصاب، مصرف دارو باید با احتیاط انجام شود.


  گروه B:     
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.