آدنوزین

Adenosineداروهای قلبی عروقی

 • بیماری های قلبی عروقی

  داروی با نسخه

  Injection: 6mg/2ml


  • تصحیح ریتم سینوسی در درمان تاکی کاری فوق بطنی پاروکسیمال
  • برای تشخیص افتراقی تاکیکاردی فوق بطنی
  • در تصویربرداری از عضله قلب

  بالغین : 6 میلی گرم از راه وریدی و بوسیلة تزریق سریع بولوس ( در خلال یک تا دو ثانیه) تجویز می‌شود.

  کودکان: در درمان تاکی کاردی فوق بطنی پاروکسیمال مقدار اولیه 100-50 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تا حداکثر 6 میلیگرم تزریق می شود.


  • حساسیت مفرط
  • بلوک قلبی درجة 2 و 3
  • بیماری سینوس بیمار (sick sinus) مگر درصورتی‌که پیس‌میکر وجود داشته باشد
  • فیبریلاسیون یا فلوتر دهلیزی

  • درد پشت، تاری دید، سرگیجه، سنگینی در بازوها، درد گردن. 
  • درد قفسة سینه، برافروختگی صورت، سردرد، هیپوتانسیون، طپش قلب، دیافورز.
  • اختلال بینایی
  • طعم فلزی در دهان، تهوع
  • احساس فشار در قفسة سینه، تنگی نفس، کوتاهی دامنة تنفس، هیپرونتیلاسیون.

  • مصرف همزمان این دارو با دیپریدامول ممکن است باعث تشدید اثرات دارو شود. 
  • درصورت مصرف همزمان این دارو با کاربامازپین ممکن است درجات بالاتری از بلوک قلبی ایجاد شود. 
  • متیل‌گزانتین‌ها دارای اثرات آنتاگونیستی با این دارو هستند.
  • در بیمارانی‌که از تئوفیلین یا کافئین استفاده می‌کنند، نیاز به افزایش دوز آدنوزین وجود دارد. 

  • بدلیل نیمه‌عمر کوتاه (10 ثانیه)،‌ عوارض جانبی اغلب خود محدود شونده و کوتاه مدت هستند. 

  گروه  C

  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  • اطلاعاتی در مورد ترشح این دارو در شیر مادر وجود ندارد.

  موجب گشاد شدن عروق شده و بدین ترتیب جریان خون را در عروق کرونر افزایش می دهد.

  اثر ضدآریتمی: آدنوزین یک نوکلئوزید است. در قلب برروی AV node تأثیر گذاشته و موجب کاهش هدایت تحریکات می‌گردد. این دارو همچنین در درمان سندرم ولف ـ پارکنیسون ـ وایت نیز مؤثر است.


  • نیمه عمر: 10 ثانیه
  • راه مصرف:تزریق وریدی
  • شروع اثر:سریع
  • اوج اثر:30-20 ثانیه
  • مدت اثر:ناشناخته
  • دفع: ناشناخته

  نام ژنریک

  نام تجاری

  اشکال دارویی

  دوز

  کشور سازنده

  نام شرکت

  Adenosine Adenosine Injection 3mg/ml, 2ml India Gland Pharma
  Adenosine Adenosine Injection 3mg/ml, 2ml UK Wockhardt
   

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.