آرتمتر

Artemetherداروهای ضد مالاریا

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  Capsule:40mg
  Injection: 80mg


  • مالاریا ناشی از پلاسمودیوم ویواکس
  • پلاسمودیوم فالسیپاروم

  • خوراکی: برای درمان مالاریای فالسیپاروم غیر مخاطره آمیز 80 میلی گرم همراه با 480 میلی گرم لومفانترین طی یک دوره 60 ساعته مصرف می شود. سپس در ساعت های 8، 24، 36، 48 و 60 تجویز می شود .
  • تزریقی: مقدار اولیه 3.2mg/kg به صورت داخل عضلانی و سپس 1.6mg/kg/day تا هنگامی که بیمار قادر به تحمل شکل خوراکی شده و یا حداکثر تا 7 روز تجویز می شود.

  • اختلالات خفیف گوارشی از جمله تهوع
  • اسهال
  • دردهای شکمی
  • گیجی
  • سردرد
  • صدا کردن در گوش
  • نوتروپنی
  • افزایش آنریم های کبدی
  • برادی کاردی

  • داروهایی که باعث طولانی شدن قطعه QT در ECG می شوند با این دارو تداخل دارند.

  گروه C:      
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.