آرتیسونیت

Artisunateداروهای ضد مالاریا

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  Tablets: 100 mg
  Suppositories: 50 mg


  • مالاریای غیر عارضه‌دار ناشی از پلاسمودیوم فالسیپاروم مقاوم

  مالاریای غیر عارضه‌دار ناشی از پلاسمودیوم فالسیپاروم مقاوم
  بالغین و کودکان: 4 mg/kg  از راه خوراکی و یا رکتال به‌صورت دوز اولیه در روز اول و سپس 2 mg/kg  یک بار در روز و به مدت 6 روز تجویز ‌می‌شود. طول دورۀ درمان در روش منوتراپی 7 روز است؛ یا  4mg/kg  از راه خوراکی یکبار در روز به مدت سه روز همراه با مفلوکین 15-25 mg/kg  در روز دوم و سوم تجویز ‌می‌شود.


  • سابقه حساسیت مفرط نسبت به دارو و مشتقات آرتمسینین
  • سه ماهۀ اول حاملگی.

  • کاردیوتوکسیسیتی (در دوزهای بالا).
  • بثورات پوستی و خارش.

   مورد خاصی گزارش نشده است.


  طول دورۀ درمان در روش منوتراپی 7 روز و در روش ترکیبی 3 روز است.


  در سه ماهۀ اول حاملگی مجاز نیست.


  ترشح این دارو در شیر مشخص نیست، با اینحال تغذیه با شیر مادر در خلال درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.


  مکانیسم اثر: اثر ضدمالاریا: این دارو از مشتقات آرتمسینین بوده و به غشای اریتروسیت‌های آلوده به پارازیت متصل شده و باعث مهار فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان این اریتروسیت‌ها وتجزیه آنها ‌می‌گردد.


  نیمه عمر: 2 ساعت

  دفع: این دارو به سرعت در کبد متابولیزه و به متابولیت‌های فعال تبدیل ‌می‌گردد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.