آرتیکائین

Articaine • Artinibsa
 • Dentacain
 • Posicaine
 • Septanest

  بیحس کننده های موضعی

  • داروهای بیهوشی و بی حسی

   داروی با نسخه

   • Injection: Articaine 4% + Epinephrine1:200,000
   • Injection: Articaine 4% + Epinephrine1:100,000

   • به عنوان بی حسی موضعی در اعمال دندانپزشکی

   باید حداقل مقداری که میزان بی حسی دلخواه را ایجاد می کند، تجویز شود.


   در صورت وجود عفونت یا التهاب در نزدیکی محل تزریق 


   • سردرد
   • پارستزی
   • التهاب لثه
   • درد و ادم صورت
   • آریتمی
   • تاکی کاردی
   • برادی کاردی
   • تغییرات فشار خون
   • ادم
   • هیجان
   • افسردگی
   • عصبانیت
   • سردرد
   • خواب آلودگی
   • کاهش هوشیاری
   • تشنج و لرز
   • واکنش های آلرژیک از جمله کهیر، خارش، قرمزی پوست، گوارشی، استفراغ، تهوع و اسهال
   • واکنش در محل تزریق
   • فرمزی
   • سوزش
   • ایسکمی
   • نکروز بافتی
   • ترمور
   • اختلالات بینایی
   • تاری دید
   • کوری
   • دوبینی
   • وزوز گوش
   • خس خس سینه
   • حملات آسمی شدید

   • مصرف همزمان بی حس کننده های موضعی حاوی اپی نفرین به همراه مهار کننده های آنزیم مونوآمین اکسیداز و ضد افسردگی های سه حلقه ای منجر به افزایش شدید و طولانی فشار خون می گردد.
   • مصرف همزمان دروپریدول، هالوپریدول یا فنوتیازین ها با آرتیکائین حاوی اپی نفرین ممکن است کارایی ماده منقبض کننده عروق را کاهش دهد.
   • هوش برهای استنشاقی ممکن است اثر اپی نفرین و حساسیت قلب به اثرات مقلد سمپاتیک آن را افزایش دهد.

   گروه C:             
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.