آرنیسین

Arnisinداروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Topical gel

  اجزای فراورده: عصاره آرنیکا( Arnica montana)


  • در صدمانی که باعث خون مردگی و کبودی زیر پوست می شود
  • در رفتگی
  • پیچیدگی
  • التهاب پوستی 

  روزی 2 بار هر بار 3 سانتی متر بر روی قسمت آسیب دیده مالیده شود.


  کودکان زیر 12 سال 


  واکنش های حساسیتی پوستی نظیر درماتیت  به همراه تاول های پوستی و اگزما


  • از مالیدن دارو در اطراف چشم، بافت های مخاطی و زخم های سرباز خودداری شود.
  • در صورت تماس دارو با چشم، با مقدار زیاد آب شستشو داده شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.