آرهیومین

Arheuminداروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Drop

  اجزای فراورده: حاوی عصاره هیدروالکلی ریشه زنجبیل (Zingiber officinale)


  • داروی ضد تهوع
  •  پیشگیری از بیماری مسافرت

  • روزی 2-4 بار هر بار 25-45 قطره با همان مقدار آب یا آب میوه 
  • به عنوان ضد تهوع در مسافرت 50 قطره 30-45 دقیقه قبل از سفر 

  عوارض آلرژیک ( درماتیت)


  مصرف مقادیر زیاد آن ممکن است با درمان های قلبی، پایین آورنده قند خون و ضد انعقاد تداخل نماید.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.