آریپیپرازول

Aripiperazole • Abilizol
 • Biopiprazole

  خواب آورهای آرامبخش، و ضد جنون ها

  • بیماری های اعصاب و روان

   داروی با نسخه

   Tablet: 5mg, 10mg, 15mg


   • درمان و پیشگیری از حملات مانیا
   • درمان کمکی در افسردگی شدید


   • درمان اسکیزوفرنی: 5-15 میلی گرم در روز و حداکثر 30 میلی گرم در روز
   • برای درمان و پیشگیری از مانیا: 15 میلی گرم  یک بار در روز به صورت خوراکی . حداکثر میزان 30 میلی گرم در روز 
   • برای درمان کمکی موارد حاد افسردگی شدید: ابتدا 2-5 میلی گرم خوراکی روزانه یک بار. مقدار مصرف براساس پاسخ بیمار تنظیم می گردد. مقدار معمول 2-15 میلی گرم در روز

   عوارض خارج هرمی از جمله:

   • لرزش
   • اختلالات خواب به صورت خواب آلودگی یا بی خوابی و خستگی
   • افت فشار خون وضعیتی
   • عوارض گوارشی
   • تاکی کاردی
   • سردرد
   • اضطراب
   • بی قراری
   • افزایش وزن
   • اختلالات بینایی

   • تب شدید
   • سفتی عضلانی
   • تعریق
   • ضربان سریع و نامنظم قلب
   • اغتشاش شعور

   • این دارو عوارض شناختی و حرکتی الکل را افزایش داده و اثر کاهنده فشار خون داروهای آنتاگونیست گیرنده آلفا 1 آدرنرژیک را تقویت می کند.
   • کلاریترومایسین، ایتراکونازول ، کتوکونازول ، فلوکستین و کینیدین متابولیسم این دارو را کاهش و غلظت خونی آن را افزایش می دهد.
   • کاربامازپین و سایر داروهای القا کننده سیستم آنزیم های کبدی ممکن است متابولیسم این دارو را افزایش و غلظت خونی آری پی پرازول را کاهش دهند.
   • مصرف همزمان این دارو با داروهای با اثر ضد کولینرژیک ممکن اسن منجر به افزایش دمای بدن شود.

   این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی یا اشکال در تصمیم گیری و نقص حرکتی شود. برای انجام کارهای نیازمند به هوشیاری احتیاط شود.


   گروه C:             
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   نام ژنریک  نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده  نام شرکت 
   Aripiperazole  Biopiprazole Tab 10mg ایران باختر بیوشیمی
   Aripiperazole Abilizol Tab 10mg ایران سبحان دارو

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.