آزلاستین

Azelastineآنتی هیستامین ها

 • بیماری های گوش، حلق و بینی
 • آنتی هیستامین ها

  داروی با نسخه

  Nasal spray: 125 mcg/Puff


  • برای درمان علامتی رینیت آلرژیک فصلی
  • رینیت وازوموتور

  • بزرگسالان: مقدار 1-2 پاف در هر سوراخ بینی دو بار در روز 
  • کودکان: مقدار یک پاف در هر سوراخ بینی دو بار در روز

  • طعم تلخ در دهان
  • خواب آلودگی
  • افزایش وزن
  • درد عضلات

  مصرف همزمان این دارو با مضعف های CNS ممکن است باعث تشدید اثرات تضعیف CNS شود.


  این دارو ممکن است باعث گیحی شود. در موقع رانندگی و کار با ابزارهای دقیق احتیاط شود.


  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت 
  Azelastine Allergodil Nasal spray  mcg/Puff125 آلمان Meda Pharma

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.