آلرژن اکسرکتز

Allergen Exreacts • سایر داروها

  داروی با نسخه

  • برای کمک در تشخیص حساسیت مفرط
  • القا مصونیت فعال در مقابل واکنش های حساسیتی بعدی
  • درمان بیماران با سابقه علائم آلرژیک 

  • مقدار آزمون خراش: 10000-100000 واحد آنتی ژن در هر میلی لیتر
  • مقدار آزمون داخل پوستی: در صورت منفی بودن نتیجه آزمون خراش پوست، برای انجام آزمون داخل پوستی مقدار 0.05 میلی لیتر از یک محلول با غلظت 1-10 واحد آنتی ژن در هر میلی لیتر
  • مقدار شروع درمان: درمان با 0.05 میلی لیتر از محلول 1-10 واحد آنتی ژن در میلی لیتر با افزایش مقادیر هر 3 تا 14 روز تزریق زیر پوستی انجام می شود.
  • مقدار درمان نگهدارنده: 0.3-0.1 میلی لیتر از 10000 واحد آنتی ژن در میلی لیتر یا 0.5 میلی لیتر از محلول 1:100 w/v یا 2000 واحد نیتروژن پروتئین هر 7 تا 30 روز تزریق زیر پوستی انجام می شود.

  • در صورت عوم وجود سابقه آلرژی
  • غیر محتمل بودن تماس با آلرژن 
  • وجود توانایی حذف محیطی آلرژن 
  • بیماران مبتلا به سندرم نفروتیک
  • ضعف شدید تنفسی یا قلبی- عروقی
  • بیماران دارای سابقه واکنش آنافیلاکسی ضد آلرژن مورد نظر
  • بیماران تحت درمان با بتا بلاکر

  آنافیلاکسی با علایم:

  • رنگ پریدگی
  • کاهش ضربان قلب
  • کاهش فشار خون
  • آنژیو ادم
  • سرفه
  • خس خس سینه
  • التهاب بینی
  • ورم ملتحمه
  • کهیر عمومی

  • ضد هیستامین های H1 و ضد افسردگی های سه حلقه ای ممکن است باعث نتیجه ی منفی کاذب آزمون جلدی تشخیصی با عصاره های آلرژنی شود.
  • مصرف موضعی کورتیکواستروئیدها واکنش های جلدی عصاره آلرژنی را به طور موضعی کاهش می دهند.

  • تزریق باید زیر پوستی انجام شود. تزریق داخل وریدی ، داخل جلدی و داخل عضلانی، موجب واکنش های شدید موضعی و دردناک می گردد.
  • از مخلوط کردن آنی ژن ها خودداری شود.
  • ایمنی درمانی باید تا پایان علایم ناشی از تماس فصلی آلرژن ها به تعویق افتد.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.