آلومینیوم ام جی اس

Aluminium Mgs • Adigel-S
 • Gastral

  داروهای گوارشی

  • بیماری های گوارشی

   داروی بدون نسخه

   • Tablet(Chewable): Aluminiumhydroxide 200mg + Magnesiumhydroxide 200mg + Simethicone 25mg
   • Suspension: (Aluminium Hydroxide225mg + Magnesium Hydroxide 200mg+ Simethicone 25mg)/5ml

   •  سوهاضمه ناشی از ترشح اسید
   • سوزش معده ناشی از ترش اسید
   • ترش کردن


   مقدار 5-20 میلی لیتر سوسپانسیون یا 1-4 قرص در روز 20 دقیقه تا یک ساعت بعد از غذا و هنگام غذا مصرف گردد.


   • نارسایی شدید کلیه
   • کمبود  فسفات خون 
   • انسداد روده

   • این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه در صورت مصرف طولانی مدت ممکن است تغییرات خلقی و روانی ایجاد کند.
   •  یبوست
   •  درد استخوانی ناشی از تخلیه فسفات
   •  کاهش اشتها
   •  کاهش غیرعادی وزن 
   • سفید شدن مدفوع 

   جذب بسیاری از داروها در صورت مصرف همزمان با این دارو ممکن است مختل شود.


   • برای‌ درمان‌ زخم‌ های‌ گوارشی‌، بهترین‌ اثر زمانی‌ خواهد بود که  ‌3ـ1 ساعت‌ بعد از غذا یا هنگام‌ خواب‌ مصرف‌ شود.
   •  احتمال‌ بروز یبوست‌ با مصرف‌ این‌ فرآورده‌ وجود دارد، ولی‌ می‌توان‌  با استفاده‌ از فیبرهای‌ غذایی‌ میزان‌ آن‌ را کاهش‌ داد.
   • باید به بیمار توصیه شود از مصرف سایر داروها طی 1-2 ساعت بعد از مصرف آنتی اسیدها خودداری کند.

   گروه C:             
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   نام شرکت

   کشور سازنده

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   سها

   Iran

   Suspension

   Aluminum Mgs-Soha

   Aluminum Mg.S

   پورسینا

   Iran

   Suspension

    

   Aluminum Mg.S

   البرز دارو

   Iran

   tablet

   Adigel -S

   Aluminum Mg.S

   البرز دارو

   Iran

   Suspension

   Adigel -S

   Aluminum Mg.S

   البرز دارو

   Iran

   For Susp Sachet

   Adigel -S

   Aluminum Mg.S

   شرکت داروسازی تولید دارو

   Iran

   Tablet

    

   Aluminum Mg.S

   شرکت داروسازی تولید دارو

   Iran

   Suspension

   Gastral

   Aluminum Mg.S

   شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو

   Iran

   Suspension

   Aluminium Mgs Minoo

   Aluminum Mg.S

   لقمان

   Iran

   Suspension

    

   Aluminum Mg.S

   شرکت داروسازی الحاوی

   Iran

   Tablet Chewable

   Aluminium Mg S-Alhavi

   Aluminum Mg.S


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.