آمبنونیوم

Ambenoniumپاراسمپاتومیمتیک ها

 • بیماری های اعصاب و روان

  داروی با نسخه

  • درمان علامتی میاستنی گراویس

  بالغین: دوزاژ در مورد هر فرد به صورت فردی تعیین می‌شود، لیکن معمولاً بین 5-25 میلیگرم از راه خوراکی سه یا چهار بار در روز تجویز می‌شود. 


  • انسداد مکانیکی روده یا دستگاه ادراری
  • برادیکاردی
  • هیپوتانسیون

  • سردرد
  • سرگیجه
  • کنفوزیون
  • عصبی شدن
  • دیس‌ریتمی‌های قلبی (به خصوص برادیکاردی)
  • کاهش برون‌ده قلبی
  • هیپوتانسیون
  • میوز
  • اشک‌ریزش
  • دوبینی
  • تاری‌دید
  • پرخونی ملتحمه
  • تهوع
  • استفراغ
  • اسهال
  • افزایش پریستالتیسم
  • کرامپ‌های شکمی
  • افزایش بزاق
  • افزایش ترشحات دستگاه گوارش
  • دیسفاژی
  • تکرر ادرار، بی‌اختیاری
  • ضعف عضلانی
  • کرامپ‌های عضلانی
  • فاسیکولاسیون
  • افزایش ترشحات تراکئوبرونکیال
  • لارنگواسپاسم
  • برونکواسپاسم
  • فلج عضلات تنفسی
  • تب
  • توجه: درصورت ایجاد واکنش افزایش حساسیت، اشکال در تنفس، فلج و بیقراری یا آژیتاسیون، مصرف دارو باید قطع گردد.

  • واکنش افزایش حساسیت
  • اشکال در تنفس
  • فلج و بیقراری
  • آژیتاسیون

  • پروکائین‌آمید، کینیدین ممکن است اثرات آنتی‌کولینرژیک این دارو روی عضلات را معکوس نمایند.
  • مصرف همزمان این دارو با کورتیکواستروئیدها باعث کاهش اثرات آنتی‌کولینرژیک این دارو می‌گردد.
  • مصرف همزمان این دارو با سوکسینیل‌کولین باعث افزایش دپرسیون تنفسی می‌گردد. 

  • جهت به‌حداقل رسانیدن عوارض موسکارینی آمبنونیوم، بیمار باید دارو را همراه غذا یا شیر مصرف نماید.
  • به‌طور معمول این دارو در بیماران دچار ضعف شدید عضلانی به‌کار می‌ر‌ود. بیمارانی که دارای مشکل در غذا خوردن می‌باشند، بهتر است دارو را 45-30 دقیقه قبل از غذا مصرف نمایند.
  • بیماران مبتلا به میاستنی‌گراو باید در تمام طول عمر از این دارو استفاده کنند.
  •  به‌منظور پیشگیری از خستگی و ضعف عضلانی، حتما زمانی از روز را به فعالیت اختصاص دهید.
  • مراقب علایم تنفس ناکافی (بیقراری، نبض، تنفس سریع و افزایش فشارخون) در بیمار باشید و در صورت بروز سریعا پزشک را مطلع نمایید.

  گروه C

  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  عوارضی برای مصرف این دارو در دوران شیردهی ثابت نشده است. با این وجود، منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.


  مکانیسم اثر: اثر تحریک عضلانی: بلوک هیدرولیز استیل‌کولین توسط کولین‌استراز.


  نیمه عمر: ناشناخته
  راه مصرف : خوراکی 
  شروع اثر: 30-20 دقیقه
  اوج اثر  : ناشناخته
  مدت اثر  :  3-8 ساعت
  دفع: ناشناخته


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.