آمفوتریسین بی

Amphotericin B(Systemic) • Ambisome
 • Amphotec
 • Photericin B

  داروهای ضد قارچ

  • بیماری های عفونی و انگلی

   داروی با نسخه

   Injection: 50mg
   Injection (Liposomal): 50mg


   • درمان عفونت های شدید قارچی
   • کاندیدیاز داخلی چشم
   • عفونت های قارچی دستگاه ادراری و مننگوآنسفالیت آمیبی اولیه مصرف می شود
   • درمان انتخابی اندوکاردیت قارچی
   • مننژیت قارچی
   • پریتونیت یا عفونت های شدید مجرای تنفسی


   عفونتهای قارچی سیستمیک و مخاطره‌آمیز ناشی از ارگانیسمهای حساس؛ اندوکاردیت قارچی؛ سپتی‌سمی قارچی
   بالغین و کودکان: بعضی از متخصصین توصیه می‌کنند که ابتدا 1 mg  از آمفوتریسین  B  در 250 ml  از محلول  DW 5%  رقیق و درخلال 2 تا 4 ساعت از راه انفوزیون وریدی تجویز شود. در صورت تحمل این دوز توسط بیمار، روز بعد 5 mg  آمفوتریسین   B را در  500 ml  از محلول  DW 5%  رقیق کرده و تزریق می‌کنیم. در صورت تحمل بیمار می‌توان روزانه 5-10 mg  به دوز دارو اضافه نمود. دورة درمان بستگی به شدت و طبیعت عفونت دارد.
   هیستوپلاسموز، کریپتوکوکوز و بلاستومایکوز: نیاز به دوز تام وریدی 2-4 g  دارند.
   اسپوروتریکوز: 20 mg  در روز از راه وریدی، حداکثر به مدت 9 ماه تجویز می‌شود.
   آسپرژیلوز: نیاز به دوز تام وریدی 3.6 g  در مدت 11 ماه دارد.
   هیستوپلاسموز ریوی مزمن: نیاز به دوز تام وریدی 35 mg/kg  دارد. ولی ممکن است حتی تا 40 mg/kg  نیز مورد نیاز باشد.
   لیشمانیوز جلدی ـ مخاطی
   بالغین و کودکان: روزانه 0.25-0.5 mg/kg  از راه وریدی تجویز می‌شود. سپس دوز دارو به 0.5-1 mg/kg  در روز افزایش می‌یابد. دورة درمان 12-6 هفته است.
   لیشمانیوز احشایی
   بالغین و کودکان: 3 mg/kg  از راه وریدی در روزهای 1-5 و 14 و 21  تجویز می‌شود.
   آرتریت کوکسیدیوایدال
   بالغین: 5-3 mg  به داخل فضای مفصلی تزریق می‌شود.


   • حساسیت مفرط به این دارو (مگر آنکه سایر درمانها مؤثر نباشد).

   • سردرد، نوروپاتی محیطی.
   • هیپوتانسیون، آریتمی، آسیستول.
   • بی‌اشتهایی، کاهش وزن، تهوع، ‌استفراغ، سوءهاضمه، اسهال، کرامپ‌های اپی‌گاستریک.
   • هیپوکالمی، آزوتمی، اسیدوز توبولارکلیوی، نفروکلسینوز، آنوری، اولیگوری.
   • آنمی نرموکروم نرموسیتیک، آگرانولوسیتوز، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی.
   • سوزش، تحریک، ترومبوفلبیت، درد در محل تزریق.
   • آرترالژی، میالژی، ضعف عضلانی، تب و لرز، راکسیونهای آنافیلاکتوئید.

   • در نتیجه مصرف آمینوگلیکوزیدها، سیس پلاتین و سایر داروهای نفروتوکسیک، اثر سمی دارو بر کلیه تشدید می‌گردد.
   • در نتیجه مصرف دیگوکسین، دیورتیکها، گلوکوکورتیکوئیدها، آزلوسیلین، کاربنی‌سیلین، مزلوسیلین، پی‌پراسیلین و تیکارسیلین همراه با این دارو، هیپوکالمی ناشی‌از آن تشدید می‌گردد.
   • مصرف فرم تزریقی طر سرم نمکی تداخل دارد. 

   برای انفوزیون وریدی میتوان از سرم دکستروز استفاده نمود. با داروهای دیگر مخلوط نشود. بمدت ٣٠ ثانیه ویال را قبل از مصرف تکان دهید.


   گروه B:  
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   بی‌خطر بودن مصرف این دارو در دوران شیردهی به اثبات نرسیده است.


   مکانیسم اثر: اثر ضدقارچی: این دارو کشندة قارچ است و با اتصال به استرول‌های غشای سلول قارچ باعث تغییر در قابلیت نفوذ غشاء می‌شود.


   نیمه عمر: دو مرحله‌ای است. مرحلة اول 44 ساعت و مرحلة نهایی 15 روز می‌باشد.
   اوج اثر :  در پایان انفوزیون
   مدت اثر : 24 ساعت
   دفع: این دارو به‌طور بسیار آهسته از راه ادرار دفع می‌شود.


   نام ژنریک

   نام تجاری

   اشکال دارویی

   دوز

   کشور سازنده

   نام شرکت

   Amphotericin B

   Fungizone

   Injection

   50mg

   France

   Bristol Myers Squibb

   Amphotericin B

   Ambisome

   Injection

   50mg

   UK

   Gilead Sciences

   Amphotericin B

   Amphotec

   Injection

   50mg

   USA

   Ben Venue


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.