آمپی سیلین/سولباکتام

Ampicillin/Sulbactam • Ampibactam
 • Ampisul

  داروهای ضد باکتری

  • بیماری های عفونی و انگلی

   داروی با نسخه

   For Injection: 1.5 g
   [Ampicillin 1 g/Vial (as Sodium) and
   Sulbactam 0.5 g/Vial (as Sodium)]
   For Injection: 3 g
   [Ampicillin 2 g/Vial (as Sodium) and
   Sulbactam 1 g/Vial (as Sodium)]


   • عفونت‌های پوست
   • عفونت‌های شکمی و ژنیکولوژیک ناشی‌از باکتری‌های گرم مثبت، گرم منفی و گونه‌های تولید‌کنندۀ بتالاکتاماز استافیلوکوک اورئوس، ایشرشیاکلی، کلبسیلا (کلبسیلا پنومونیه)، پروتئوس میرابیلیس، باکتریوئیدس فراژیلیس، انتروباکتر، نیسریا مننژیتیدس و گونوره، موراکسلا کاتارالیس و آسینتوباکتر کالکوآستیکوس.
   • عفونت‌های پوستی ناشی‌از ارگانیسم‌های حساس

   عفونت‌های پوست، عفونت‌های شکمی و ژنیکولوژیک ناشی‌از باکتری‌های گرم مثبت، گرم منفی و گونه‌های تولید‌کنندۀ بتالاکتاماز استافیلوکوک اورئوس، ایشرشیاکلی، کلبسیلا (کلبسیلا پنومونیه)، پروتئوس میرابیلیس، باکتریوئیدس فراژیلیس، انتروباکتر، نیسریا مننژیتیدس و گونوره، موراکسلا کاتارالیس و آسینتوباکتر کالکوآستیکوس.
   بالغین: 1.5-3g   از راه عضلانی یا وریدی هر 6 ساعت تجویز ‌می‌شود. حداکثر دوزاژ روزانه 4 g  سولباکتام است.
   عفونت‌های پوستی ناشی‌از ارگانیسم‌های حساس
   کودکان با وزن بیشتر از 40 کیلوگرم: نظیر دوزاژ بالغین تجویز ‌می‌شود.
   کودکان بزرگتر از یک سال و وزن کمتر از 40 کیلوگرم: روزانه 30 mg/kg  از راه وریدی منقسم هر 6 ساعت تجویز ‌می‌شود. حداکثر دورۀ درمانی 14 روز است.
   تنظیم دوزاژ
   درصورتی‌که کلیرانس کراتی‌نین 15-29 ml/min  است، دارو را هر 12 ساعت یکبار و درصورتی‌که کلیرانس کراتی‌نین 5-15 ml/min  است، دارو را هر 24 ساعت یکبار تجویز نمایید.


   حساسیت مفرط نسبت به دارو یا سایر پنی‌سیلین‌ها. عفونت های منونوکلئوزیس


   • ترومبوفلبیت.راش پوستی
   • زبان سیاه و مودار، اسهال، انتروکولیت، گاستریت، گلوسیت، تهوع، کولیت پسودومامبرانو، استوماتیت، استفراغ.
   • آگرانولوسیتوز، آنمی، ائوزینوفیلی، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی، پورپورا.
   • واکنش‌های افزایش حساسیت (بثورات اریتماتو ماکولوپاپولار، کهیر، آنافیلاکسی) درد در محل تزریق، تحریک وریدی.

   • بروز اسهال پایدار
   • بروز عفونت‌های غیرمعمول
   • بروز علایم و نشانه‌های آنافیلاکسی (بثورات، خارش، ادم لارنژیال، خس‌خس سینه)

   • آلوپورینول باعث افزایش احتمال بروز بثورات جلدی ‌می‌گردد.
   • از مخلوط کردن این دارو با آمینوگلیکوزیدها خودداری نمایید. زیرا باعث غیرفعال شدن آمینوگلیکوزیدها ‌می‌گردد.
   • مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد‌انعقادی باعث افزایش اثرات این داروها و احتمال خونریزی ‌می‌گردد.
   • تداخل جدی با: واکسن BCG, داکسی سایکلین، ماینوسایکلین، تتراسایکلین

   درصورت بروز اسهال، بخصوص اسهال حاوی خون، چرک یا بلغم سریعاً به پزشک اطلاع دهید.


   گروه B
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   این دارو در شیر ترشح ‌می‌شود. بدلیل اینکه بی‌خطر بودن آن برای شیرخوار اثبات نشده است، تغذیه با شیر مادر در خلال مصرف این دارو توصیه نمی‌شود


   مکانیسم اثر: اثر آنتی‌بیوتیک: این دارو مانع سنتز دیوارۀ سلولی توسط باکتری ‌می‌شود. سولباکتام، بتالاکتاز را مهار می‌نماید.


   نیمه عمر: آمپی‌سیلین 1/5-1 ساعت، سولباکتام 1/4-1 ساعت.

   متابولیسم کبدی

   دفع ادراری


   نام ژنریک

   نام تجاری

   اشکال دارویی

   دوز

   کشور سازنده

   نام شرکت

   Ampicillin+Sulbactam

   Ampibactam

   Vial

   2G/1G

   Iran

   داروسازی جابربن حیان

   Ampicillin+Sulbactam

   Ampisul

   Vial

   2G/1G

   Iran

   داروسازی دانا


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.