آمیل نیتریت

Amyl Nitriteآنتی دوت ها، شلات کننده ها و آنتاگونیست ها

 • بیماری های قلبی عروقی
 • پادزهرها

  داروی با نسخه

  Inhaler (Solution)


  • آنژین صدری
  • داروی کمکی در درمان مسمومیت با سیانید

  به عنوان پادزهر مسمومیت با سیانید در صورت لزوم هر 5 دقیقه به مدت 60-30 ثانیه تا زمان به هوش آمدن مسموم استنشاق می شود. سپس فاصله مقادیر مصرف طولانی شده و تا 24 ساعت ادامه می یابد. به عنوان ضدآنژین، یک آمپول استنشاق می شود و در صورت لزوم هر 5-3 دقیقه تکرار می گردد.


  • حساسیت مفرط 
  • آنمی شدید 
  • ترومای به‌سر 
  • خونریزی مغزی.

  • سردرد شدید و پایدار، سرگیجه، ضعف، پرش عضلانی.
  • هیپوتانسیون ارتوستاتیک، تاکیکاردی، تپش قلب، غش.
  • دیلاتاسیون عروق پوستی، ‌گرگرفتگی در صورت و گردن، عرق سرد.
  • تهوع، استفراغ.
  • متهموگلوبینمی.
  • توجه: درصورت کاهش شدید فشار خون مصرف دارو باید قطع شود.

  • هیپوتانسیون ناشی‌از مصرف دارو بدنبال مصرف همزمان داروهای ضدفشارخون تشدید می‌گردد.
  • این دارو باعث کاهش تأثیر هیستامین، استیل‌کولین و نوراپی‌نفرین می‌گردد.
  • فعالیت ضدآنژینی این دارو بدنبال مصرف داروهای سمپاتومیمتیک نظیر اپی‌نفرین، افدرین و فنیل‌افرین کاهش می‌یابد.
  • اثرات آلفا آدرنرژیکی اپی‌نفرین بدنبال مصرف این دارو مسدود شده و در نتیجه هیپوتانسیون و تاکیکاردی ایجاد می‌شود.

  به‌منظور کاهش احتمال بروز هیپوتانسیون ارتوستاتیک، ‌از تغییر وضعیت ناگهانی بپرهیزید.


  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  ترشح آمیل‌نیتریت در شیر ثابت نشده است ولی باید منافع آن در مقابل ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.


  مکانیسم اثر: اثر وازودیلاتاتور: کاهش نیاز میوکارد به اکسیژن و کاهش مقاومت عروق سیستمیک و فشار شریانی.


  نیمه عمر: ناشناخته.
  راه مصرف :  استنشاقی
  شروع اثر : 30  ثانیه
  مدت اثر : 5-3 دقیقه
  دفع: یک سوم دوز استنشاقی از راه ادرار دفع می‌شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.